Valtion ravitsemusneuvottelukunta nimitetty

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut valtion ravitsemusneuvottelukunnan kolmivuotiskaudeksi 4.10.2011 – 3.10.2014. Neuvottelukunnan tärkein tehtävä on uudistaa kansalliset ravitsemussuositukset vuonna 2012 julkistettavien pohjoismaisten ravitsemussuositusten pohjalta. Neuvottelukunta seuraa ja kehittää kansanravitsemusta laatimalla tarvittaessa myös muita ravitsemussuosituksia esim. erityisryhmille. Neuvottelukunta seuraa ravitsemuksellisen riskinarvioinnin tuloksia ja tekee niihin liittyviä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi sen tehtävänä on seurata ja koordinoida valtioneuvoston terveyttä edistävän ravinnon kehittämislinjojen toimeenpanoa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin pääjohtaja Jaana Husu-Kallio Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta ja varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Erkki Vartiainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Jäseniksi nimettiin dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta, neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtava tutkija Paula Hakala Kansaneläkelaitoksesta, tutkimusprofessori Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, opetusneuvos Marjaana Manninen Opetushallituksesta, professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta, ylitarkastaja Marjo Misikangas Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta, ylitarkastaja Tanja Nurmi valtiovarainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen ja ylitarkastaja Suvi Ryynänen maa- ja metsätalousministeriöstä, tiimipäällikkö Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta, erikoistutkija Johanna Varjonen Kuluttajatutkimuskeskuksesta, ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, johtaja Marleena Tanhuanpää Elintarviketeollisuusliitosta, elintarvikeasiantuntija Anna Salminen (äitiyslomasijainen Sointu Lassila) Päivittäistavarakauppa ry:stä, elintarvikeasiantuntija Annikka Marniemi Kuluttajaliitosta, terveysjohtaja, dosentti Marjaana Lahti-Koski Suomen Sydänliitosta, erityisasiantuntija Hannele Häkkinen Suomen Kuntaliitosta ja ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä Kuntaruokailun asiantuntijat KRA ry:stä. Neuvottelukunnan päätoimisena pääsihteerinä toimii Raija Kara Evirasta.

(Lähde: Maa-ja metsätalousministeriö)

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan verkkosivut

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin