Uutta tietoa pohjoismaisen ruoan terveellisyydestä

Matala-asteinen tulehdus ja valtimon sisäseinämän toimintahäiriöt on yhdistetty sekä tyypin 2 diabetesriskiin että valtimotauteihin. Vastikään arvovaltaisessa eurooppalaisessa tiedejulkaisussa, Diabetologia- lehdessä, julkaistu uusi tutkimus tuo uutta tietoa pohjoismaisen ja suomalaisen ruokavalion terveysvaikutuksista.

Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä. Siihen osallistui yli 100 koehenkilöä, joilla oli suuri riski sairastua sekä diabetekseen että sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkittavat satunnaistettiin kolmeen ryhmään: kontrolliryhmään, runsaasti täysjyväviljatuotteita, mukaan lukien ruis, sisältävään ruokavalioryhmään ja terveysdieettiryhmään, joka nautti täysjyväviljatuotteiden ohella runsaasti mustikkaa ja rasvaista kalaa. Tutkimus kesti kolme kuukautta.

Terveysdieetti muistuttaa monin osin terveellistä Välimeren ruokavaliota, jolle tutkijat hakevat pohjoismaista vastinetta. Jo aikaisemmin FT Maria Lankinen totesi väitöskirjassaan ja vastikään julkaistussa artikkelissaan (PLoS One 6(8):e22646,2011), että terveysdieetti paransi veren rasva-aineenvaihdunnan ohella sokeriaineenvaihduntaa. Nyt tutkijat osoittivat, että sekä täysjyvä- tuotteita sisältävä dieetti että terveysdieetti, johon sisältyi täysjyväviljatuotteita, ruista, mustikkaa ja rasvaista kalaa, alensivat tunnetun tulehdustekijän, herkän CRP:n, pitoisuutta veressä ja paransivat valtimon sisäpinnan toimintaa, jota mitattiin määrittämällä E-selektiinipitoisuus. Herkän CRP:n lasku oli samansuuruinen kuin mitä tehokkaimmilla kolesterolia alentavilla lääkkeillä saadaan aikaan, vaikka LDL-kolesterolipitoisuus jäi korkeammaksi kuin statiinin käyttäjillä.

Tutkijat korostavat terveellisen ruokavalion kokonaisvaltaisuutta. Tutkijat päättelevät, että pitkällä aikavälillä terveellinen ruokavalio ehkäissee myös diabetesta ja valtimotauteja. Ovathan sekä herkkä CRP että E-selektiini näiden tautien tunnettuja riskitekijöitä. Tulokset osoittavat, että ruokavalio ehkäisee myös tulehdustapahtumaa elimistössä.

Pohjoismassa on vastikään valmistunut pitkäkestoisempi pohjoismaista terveellistä ruokavaliota koskeva tutkimus, jossa myös rasvan laatua parannettiin rypsisöljyllä. Sen tulokset tuovat lisätietoa siitä ruokavaliosta, joka täyttää ruokavalion terveellisyydelle, turvallisuudelle ja maittavuudelle asetettavat kriteerit. Pohjoismainen tai Itämeren ruokavalio on se suunta, johon tunnetaan lisääntyvää mielenkiintoa kaikissa pohjoismaissa.

Lisätietoja:

Professori Matti Uusitupa, matti.uusitupa@uef.fi, p. 0400 615661

Dosentti Ursula Schwab, ursula.schwab@uef.fi, p. 040 3552791

Tutkijatohtori Vanessa de Mello Laaksonen (in English), vanessa.laaksonen@uef.fi, p. 040 3552247

A diet high in fatty fish, bilberries and wholegrain products improves markers of endothelial function and inflammation in individuals with impaired glucose metabolism in a randomised controlled trial: The Sysdimet study by de Mello VD, Schwab U, Kolehmainen M, Koenig W, Siloaho M, Poutanen K, Mykkänen H, Uusitupa M. Diabetologia. 2011 Nov;54(11):2755-67. Epub 2011 Aug 26. Abstrakti

 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin