Uusi terveyden biotieteiden koulutus alkaa Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta aloittaa kuluvan vuoden syksyllä uudentyyppisen terveyden biotieteiden koulutuksen Kuopiossa. Terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella ja laaja-alaisella tavalla kampuksen vahva luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Koulutus vastaa erinomaisesti tulevaisuuden haasteisiin, joihin kuuluu entistä yksilöllisempi hoito esimerkiksi perimän ja molekyylitason tutkimusten perusteella.

Koulutuksen sisällön suunnittelussa on lähdetty työelämän näkökulmasta ja tarpeista. Opinnot sisältävät biokemian, molekyylibiologian ja genetiikan lisäksi ihmisen biologian, farmakologian, molekyylilääketieteen sekä bioinformatiikan opintoja. Teoriaopintojen tueksi opinnoissa on paljon laboratoriotyöskentelyä ja käytännön harjoittelua.

Terveyden biotieteiden koulutus on kaksiportainen, ja kandidaattivaihetta seuraavan maisterivaiheen englanninkielinen opetus antaa mahdollisuuksia myös kansainvälisiin tehtäviin. Vapaavalintaiset syventävät opinnot on ryhmitelty teemallisiksi kokonaisuuksiksi, joihin kuuluu muun muassa molekyylifarmasian ja lääkekehityksen opetuspaketti. Valmistuneilla maistereilla on erinomaiset valmiudet toimia lääke-, terveys- ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä. Maisterivaiheen menestyksellinen suorittaminen tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja tohtoriväitöksen jälkeen biolääketieteen tutkijan uralle.

Uuteen koulutukseen voi hakea yliopistojen yhteishaussa, joka on käynnissä 7.3.–12.4.2011.

Lisätietoja:

Professori Jorma Palvimo, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, p. 040 5910693

http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet

Koulutukseen liittyvää kuvamateriaalia on saatavilla median käyttöön osoitteessa http://www.uef.fi/uef/valokuvat1

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin