Uusi opas maahanmuuttajalääkäreiden perehdyttämiseen

Itä-Suomen yliopistossa on julkaistu teos ”Lääkäriksi Suomeen, Opas työyhteisöille”. Opas on tarkoitettu avuksi maahanmuuttajataustaisten lääkäreiden rekrytointiin sekä työpaikoilla tapahtuvaan perehdyttämiseen ja ohjaukseen. Ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden ja hoitohenkilöstön määrä kasvaa terveydenhuollossa. Eri maiden koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmissä on huomattavia eroja, minkä vuoksi ulkomaalaisilla työnhakijoilla on erilaiset valmiudet toimia Suomessa lääkärin ammatissa. Tämä lisää perehdyttämisen haasteita työyhteisöissä.

Oppaaseen on koottu maahanmuuttajalääkäreiden, ohjaavien lääkäreiden sekä kouluttajien havaintoja ja kokemuksia työssä oppimisesta, ohjauksesta, työn ja kielitaidon vaatimuksista sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran vaatimiin kuulusteluihin valmentautumisesta. Siinä kuvataan vaiheet, jotka EU- tai ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneen on käytävä läpi saadakseen laillistuksen Suomessa lääkärinä toimimiseen. Lisäksi kerrotaan, mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota rekrytoinnissa.

Opas on tehty DOKTOR – Lääkäreiden työperäisen maahanmuuton edistäminen -hankkeen kokemusten pohjalta. Hankkeessa valmennettiin Venäjältä muuttaneita lääkäreitä pätevöitymään lääkäreiksi Suomeen. Lääkärit työskentelivät amanuensseina pohjoiskarjalaisissa terveyskeskuksissa. Työnsä ohella he osallistuivat koulutusohjelmaan, johon sisältyi suomen kielen opiskelua ja yleinen kielitutkinto, kotoutumiskoulutusta, työelämävalmennusta, ammatillista täydennyskoulutusta, Valviran vaatimien kuulustelujen suorittamista sekä suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen tukemista. Hankkeeseen osallistuneista lääkäreistä yksi on saanut laillistuksen ja oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa. Muut lääkärit ovat pätevöitymisprosessin eri vaiheissa. Kaikki ovat jatkaneet työskentelyä Pohjois-Karjalassa.

Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty myös Maahanmuuttajalääkärin kliininen opintokirja, joka auttaa maahanmuuttajalääkäriä hahmottamaan lääkärin ammatin sisältöä ja vaatimuksia Suomessa. Siinä määritellään keskeiset osaamisvaatimukset, olennaisimmat perusterveydenhuollon toiminnot sekä tavallisimmat sairaudet ja toimenpiteet, jotka terveyskeskuslääkärin on hallittava. Oppaan ja kliinisen opintokirjan avulla voi suunnitella ja ohjata lääkäriharjoittelua työpaikoilla. Sekä opasta että opintokirjaa voi tilata maksutta Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta.


Lisätietoja:
Projektipäällikkö Satu Karhapää-Puhakka, Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, p. 050 361 9285, satu.karhapaa-puhakka@uef.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin