Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus vastaa ajan haasteisiin – seminaari Kuopiossa 22.-23.11.

Itä-Suomen yliopisto järjestää vuosittaisen valtakunnallisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen seminaarin 22.–23. marraskuuta Kuopiossa.Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia työterveyshuollon ja aikuisoppimisen haasteita. Esillä ovat muun muassa lääkärin vuorovaikutustaidot, erilaiset kuntoutukset ja tulevaisuuden työterveyshuolto.Osallistujia on tulossa yli 70 eri puolilta maata.

Työterveyshuollon valtakunnalliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat kaikki viisi lääketieteellistä yliopistoa, niiden kanssa sopimuksen tehneet koulutusyksiköt sekä Työterveyslaitos. Vuosittain työterveyshuollon erikoislääkäritutkinnon suorittaa noin 50 lääkäriä. Kaikkiaan maassamme on tällä hetkellä erikoistumassa työterveyshuoltoon noin 700 lääkäriä, joita ohjaa yli 300 yliopistojen hyväksymää kouluttajalääkäriä yli 200 sopimuskoulutusyksiköissä.

Työterveyslääkäreiden tarve lisääntyy ja osaamisvaatimukset kasvavat tulevina vuosina entisestään työurien pidentämistavoitteiden saavuttamiseksi. Kesästä 2012 alkaen yhtenä konkreettisena muutoksena työnantajan tulee ilmoittaa työntekijän yli kuukauden kestäneestä sairauslomasta työterveyshuoltoon.Jos sairausloma jatkuu yli 90 sairauspäivärahapäivän, Kela edellyttää työterveyshuollon lausuntoa työhön paluu mahdollisuuksien selvittämisestä. Tämä tehdään yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa. Tällaiseen selvitykseen liittyy yleensä niin sanottu työterveysneuvottelu, joka luonteensa vuoksi on kaikille osapuolille vaativa ja työterveyslääkäriltä hyviä vuorovaikutustaitoja edellyttävä tilanne.

Vuorovaikutus on lääkärin työkalu

Seminaarin ensimmäisenä teemana ovatkin lääkärin vuorovaikutustaidot. Niin tavallisten ihmisten kuin lääkärin ja potilaankin kohdatessa hyvään lopputulokseen päästään vain hyvän vuorovaikutuksen keinoin: sillä motivoidaan potilas elämäntapamuutokseen, hoito-ohjeen noudattamiseen tai lääkkeen ottamiseen. Ylimalkainen ja -mielinen lääkäri tekee turhaa työtä – häntä ei uskota, hän valevuorovaikuttaa.Niinpä jo valmistuneille lääkäreillekin on alettu järjestämään vuorovaikutuskoulutusta – myös vuorovaikutusta voi ja tulee opiskella, kehittää ja käyttää tietoisesti työkaluna.

Yksilön lisäksi vuorovaikutustaitoja ja -osaamista tarvitaan työpaikkojen kanssa neuvotellessa, oli kyse toimintasuunnitelman päivittämisestä, työolosuhteiden kehittämisestä työntekijöille paremmaksi ja tuottavammaksi tai työterveysneuvotteluista, joissa pyritään löytämään yhteinen ratkaisu työkykyongelmaan – näin voidaan löytää alentuneeseen työkykyyn sopiva tehtävä.

Elinikäistä oppimista ja arviointia

Toisena teemana on oppimisen arviointi – miten erikoistuva lääkäri itse ja hänen kouluttajansa voivat varmistaa mahdollisimman hyvän - ja ainakin riittävän hyvän - oppimisen? Pelkän erikoislääkärikoulutuksen aikaisen oppimisen sijasta kannustamme ja ohjaamme lääkäreitä työuran mittaiseen, elinikäiseen oppimiseen sekä sen jatkuvaan reflektointiin ja arviointiin.Erikoistuva lääkäri voi käyttää arvioinnin tukena myös aivan uutta lokikirjaa, jonka ensimmäinen laajempi esittely päivillä tapahtuu.

Pidentääkö kuntoutus työuria?

Toisena päivänä puhutaan kuntoutuksesta, sen monista kasvoista ja lähestymistavoista. Mitä tarkoittavatkaan lääkinnällinen, ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus? Miten ne eroavat toisistaan? Vaikuttavatko ne, hyödyttävätkö, voidaanko niiden avulla pidentää työuria?

Professorit visioivat huomisen työterveyshuoltoa

Seminaarissa luodaan myös täysin uutta. Kaikkien viiden yliopiston työterveyshuollon professorit ovat visualisoineet ennennäkemättömät, uusia näkyjä tulvivat abstraktit taulut aiheesta ”Työterveyshuolto tänään – ja ehkä huomenna?” .Taulut ovat nähtävissä koko seminaarin ajan aulatilassa, ja niistä heränneitä ajatuksia voi tallentaa aulassa olevaan kommenttikirjaan. Taulut ovat myös lunastettavissa omaksi.Taulujen mahdollinen tuotto käytetään yhdessä sovittavaan hyvään tarkoitukseen!

Seminaarin ohjelma löytyy helpoiten osoitteesta www.tthvyo.fi. Verkkosivuilla voi tutustua laajemminkin yhteen yhteistyöverkoston viiden vuoden aikana kehittämään työkaluun, Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon. Se on tällä hetkellä maassamme ainut lääkäreiden erikoisalakohtaiseen opiskeluun suunniteltu kaikkien viiden yliopiston verkko-oppimisympäristö, joka mahdollistaa myös ajankohtaisten tiedon välityksen koko työterveyshuoltokentälle.

Lisätietoja:

Työterveyshuollon ma. professori Kimmo Räsänen, kimmo.rasanen@uef.fi, gsm: 0407700606

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin