Työpaikan menetyksen seuraukset puheenaiheena Studia Generaliassa 26.5.

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos järjestää 26. toukokuuta Kuopiossa Studia generalia -yleisöluennon, jossa tarkastellaan työpaikan menetyksen seurauksia, työllistämistoimintaa ja työttömien hyvinvointia. Luentotilaisuus on torstaina 26.5. klo 15–16.30 yliopiston Snellmania-rakennuksen luentosalissa L22, osoite Yliopistonranta 1 E, B-porras. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Erikoistutkija Arja Kurvinen käsittelee luennossaan työpaikan menetyksen yksilöllisiä seurauksia, uudelleen työllistymisen valikoivuutta sekä työttömyyden ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Esimerkkeinä ovat Perlos Oyj:n Pohjois-Karjalan tehtaiden sulkemista koskevan tutkimuksen sekä Pohjois-Karjalan työpooli -projektin seurantatutkimuksen tulokset.

Tilaisuuden toinen luennoitsija, tutkija Tiina Soininen tarkastelee julkisen hallinnon työllistämistoimintaa. Hän esittelee työttömyyden ja työllistämisen hallinnon monialaisena toimintana, jonka vaikuttavuus ja tehokkuuden luotettava mittaaminen kohtaavat haasteita. Mitä niin sanottujen räätälöityjen toimenpiteiden kehittäminen on lisännyt julkisen hallinnon palvelutarjontaan?

Työpaikan menetys seurauksineen ja työttömien uudelleen työllistymisen tukeminen ovat tärkeitä työelämäntutkimuksen teemoja, sekä yksilön että työelämän kannalta. Karjalan tutkimuslaitoksella on pitkät perinteet tutkia joukkoirtisanomisia ja tehtaiden lakkauttamisia. Torstain luentotilaisuus päättää tutkimuslaitoksen 40-vuotisen toimintansa kunniaksi järjestämän Studia Generalia -luentosarjan.

Tutustu Karjalan tutkimuslaitokseen: www.uef.fi/ktl 

Lisätietoja:

Professori, tutkimuslaitoksen johtaja Pekka Suutari, pekka.suutari@uef.fi, p. 050 491 5171

Tutkimussihteeri Lea Kervinen, lea.kervinen@uef.fi, p. 013-251 2462

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin