Toini Holopainen Itä-Suomen yliopiston ekologisen ympäristötieteen professoriksi

Professori Toini Holopainen on valittu Itä-Suomen yliopiston ekologisen ympäristötieteen professorin tehtävään 1.1.2011 alkaen.

Toini Holopainen on syntynyt 1954. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon (ympäristöhygienia) vuonna 1978 ja filosofian tohtorin tutkinnon (ympäristötiede) vuonna 1986 Kuopion korkeakoulussa/yliopistossa.  Holopainen on nimetty Kuopion yliopiston ekologisen ympäristötieteen dosentiksi 1.5.1996 lukien.

Toini Holopainen on toiminut Kuopion yliopistossa ekologisen ympäristötieteen laitoksella projektitutkijana vuonna 1976, vs. assistenttina (ekologinen ympäristöhygienia) vuosina 1978–1979, apurahatutkijana 1979–1983 ja Suomen Akatemian ympäristötieteen toimikunnan tutkimusassistenttina vuonna 1983. Hän on toiminut myös Kuopion yliopiston vs. yliassistenttina (ekologinen ympäristöhygienia) vuosina 1983–1986, vt. assistenttina 1986–1987, assistenttina 1988–1989, Suomen Akatemian nuorempana tutkijana vuosina 1989–1995, vs. professorina (ekologinen ympäristötiede) vuonna 1993, yliassistenttina vuosina 1995–2005, Suomen Akatemian varttuneena tutkijana vuosina 2000–2001, ma. suunnitteluprofessorina (50 %) vuonna 2002 ja ma. professorina (ekologinen ympäristötiede) vuosina 2004–2005. Hänet nimitettiin Kuopion yliopisto/Itä-Suomen yliopiston ekologisen ympäristötieteen professorin 5-vuotiseen tehtävään 31.122010 saakka. 

Holopaisen julkaisuluettelossa on yhteensä noin 343 nimikettä.  Hän johtaa Ympäristöekofysiologian tutkimusryhmää, johon kuuluu tällä hetkellä 4-5 väitellyttä tutkijaa, 5 jatko-opiskelijaa ja lisäksi opinnäytetöitä valmistelevia opiskelijoita. Ryhmän tutkimus keskittyy ympäristömuutoksen vaikutuksiin pohjoisiin kasveihin ja ekosysteemeihin. Holopainen toimii Ympäristötieteen koulutusohjelman ympäristöbiologian pääaineen vastuuhenkilönä ja lisäksi kansainvälisen maisteriohjelman (Environmental Biology, EnvBio) johtajana.

Lisätietoja:

Professori Toini Holopainen, p. 040-3553186, toini.holopainen@uef.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin