Tieteen päivät kiinnosti yleisöä

Itä-Suomen yliopiston tieteen päivien teemaksi valittu "Arjen arvoitus" ja aihevalinnat onnistuivat hyvin. Joensuun ja Kuopion kampuksilla luentoja esitettiin miltei täysille saleille.

Uni – kolmasosa elämää -aihepiiri kiinnosti yleisöä eniten. Dosentti Henri Tuomilehto Kuopion yliopistollisesta sairaalasta selvitti ylipainon ja unihäiriöiden yhteyttä.

– Jo tällä hetkellä unihäiriöt luokitellaan yleisyydeltään kansansairauksiksi ja potilaiden määrä lisääntyy koko ajan. Juuri valmistuneen kotimaisen selvityksen perusteella joka kolmas suomalainen kärsii unihäiriöistä, sanoi Tuomilehto.

– Uniapneapotilaista noin 70 prosenttia on ylipainoisia. Tutkimusryhmämme on osoittanut, että ohjattu elämäntapainterventio on tehokas ja jopa parantava hoitomuoto suurimmalle osalle lievää uniapneaa sairastavista ja saavutetut hyödylliset vaikutukset säilyvät intervention lopetuksenkin jälkeen, sanoi Tuomilehto.

Aiheeseen paneutuivat myös Helsingin yliopiston dosentit Tarja Stenberg ja Markku Partinen.

Erilaisia näkökulmia syömiseen ja lihavuuteen toivat esitelmissään professori Jussi Pihlajamäki (KYS), dosentti Anne Puurunen Turun yliopistosta ja psykoterapeutti Susanna Angle.

Professori Jussi Huttunen (Suomalainen lääkäriseura Duodecim) pohti kahvin ja suklaan käyttöä arjen riippuvuuden näkökulmasta. Professori Hannu Alho Helsingin yliopistosta kertoi rahapelaajan ongelmista.Aivot riippuvuuden kierteessä oli puolestaan dosentti Petri Hyytiän aiheena.

”Kysy proffalta” radiossa

Yleisradion maakuntaradiot Pohjois-Karjalan radio ja Radio Savo olivat vahvasti mukana Tieteen päivillä. Molemmissa radioissa oli tunnin pituinen ”Kysy proffalta” suora kontaktiohjelma, johon kansalaiset saivat soittaa ja kysyä mieltä askarruttavista asioista.

Torstaina 22.9. ohjelman teemana oli ravitsemus ja ruokavalio. Joensuun studiossa kysymyksiin vastasivat emeritusprofessori Jussi Huttunen ja tohtori, laillistettu ravitsemusterapeutti Maria Lankinen.

Kuopiossa perjantaina 23.9. keskusteltiin huumorista ja murteesta. Mikä suomalaisia naurattaa? Mitä nykynuoret ajattelevat murteista? Kysymyksiin vastasivat professorit Seppo Knuuttila ja Marjatta Palander.

Murrekysymykset liikkuivat laidasta laitaan, eikä sitä kestokysymystä Pohjois-Karjalassa puhutun murteen karjalaisuudesta suhteessa savon murteeseen kauan tarvinnut odottaa.

-Pohjois-Karjala kuuluu savolaiseen murreperheeseen siinä missä Pohjois-Savokin. Ja molemmissa ”viännetään” ihan samalla tavalla vaikka murre on erilaista, mutta molemmat kuitenkin savolaismurteita, sanoi Marjatta Palander.

Tieteen päiviä vietetään vuoden mittaan useissa yliopistoissa. Päätapahtuma järjestettiin Helsingin yliopistossa tammikuussa. Päivien järjestämistä tukevat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland ja Suomen Kulttuurirahasto.

Muualla verkossa:

http://www.uef.fi/tieteenpaivat/home

http://www.tieteenpaivat.fi/index.html

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin