Tiedon tarkoituksenmukainen käyttö on sosiaali- ja terveydenhuollon suuri mahdollisuus – juhlaseminaari Kuopiossa 10.–11.11.2011

Maassamme kehitteillä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tietojärjestelmät tulevat yksinkertaistamaan palveluihin pääsyä ja kansalaisten asiointia palvelujen tuottajien kanssa. Itä-Suomen yliopistossa koulutetaan alalle monialaisia tietohallinnon asiantuntijoita. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelman yli kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan, hyvinvointitutkimuskeskus KWRC:n, Kuopio Innovationin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen sekä Suomen Telelääketieteen ja e-Health seuran kanssa juhlaseminaari teemalla Tiedon tarkoituksenmukainen käyttö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon juhlaseminaari Sadas maisteri maailmalle pidetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella Technopoliksen auditoriossa (Mikrokatu 1) 10.–11.11.2011.

Seminaarissa pohditaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien nykytilaa ja tulevaisuutta. Lähitulevaisuudessa kansalaisen on mahdollista katsoa omia lääkitys- ja hoitotietojaan valtakunnallisesta sähköisestä arkistosta, korostaa asiantuntijalääkäri Pauli Kuosmanen Kuopion kaupungin tietohallinnosta. Kun sähköinen resepti otetaan käyttöön laajemmin koko maassa, lääkkeiden hankkiminen mistä tahansa apteekista tulee aiempaa helpommaksi. Potilaan suostumukseen ja ammattihenkilön vahvaan tunnistamiseen perustuva tietotekninen ratkaisu helpottaa terveydenhuollossa asiointia ja henkilökohtaisten terveystietojen hallintaa, vahvistaa tutkimusprofessori, dosentti Pekka Ruotsalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Myös sosiaalihuollon asiakastietojen yhdenmukaisuutta ja yhteistoiminnallisuutta on viime vuosina kehitetty voimakkaasti. Projektipäällikkö Heli Sahala Kuntaliitosta toteaa, että päättymässä oleva Tikesos-hanke on luonut hyvät puitteet sosiaalialan tietoteknologian jatkokehittämiselle. Yhdenmukainen tietojen esitysmuoto tietojärjestelmissä helpottaa tietojen vaihtoa toimintayksikköjen sisällä ja välillä sekä parantaa kansalaisten ja ammattilaisten pääsyä oikeiden ja tarkoituksenmukaisten tietojen lähteille potilaan antama suostumus ja tietoturva huomioon ottaen. Neuvotteleva virkamies Anna-Kaisa Iivari sosiaali- ja terveysministeriöstä rauhoittelee, että EU:n linjausten mukainen kehittämistyö vaatii toteutuakseen sekä aikaa että pitkäjänteisyyttä.

Jo nyt sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnetään runsaasti sähköisiä tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja, ja niiden määrä tulee jatkuvasti lisääntymään. Jotta tietojärjestelmät toimisivat tarkoituksenmukaisesti ja tuottaisivat parhaan hyödyn, tarve yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tuntemusta tietotekniseen osaamiseen järjestelmiä suunniteltaessa ja käytettäessä kasvaa. Tähän haasteeseen vastataan Itä-Suomen yliopistossa, jonka sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma on maassamme ainutlaatuinen ja eurooppalaisittainkin yksi harvoista alan tutkimuksen ja opetuksen keskittymistä. Motivoituneista opiskelijoista valmistuu monialaisia osaajia, ja he ovat sijoittuneet hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille, iloitsee professori Kaija Saranto.

Seminaarin keynote-esityksen pitää European Federation for Medical Informatics´n presidentti, professori John Mantas Ateenan yliopistosta. Hän tarkastelee esityksessään terveydenhuollon tietohallinnon koulutusta ja koulutusohjelmien aseman virallistamista (Education in Health Informatics - from educational programmes to accreditation and certification). Seminaarissa pohditaan myös useasta eri lähtökohdasta koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä tiedon hallinnan kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, tiedon hallinnan tulevaisuudesta ja siitä, mitä se merkitsee tavalliselle kansalaiselle. Lisäksi seminaarissa tutustutaan oppiaineesta valmistuneiden maisterien työelämäkokemuksiin. Seminaarin huipennukseksi tietohallinnon oppiaineesta vuonna 2002 valmistunut TtM Kristiina Häyrinen väittelee aiheesta Tarkoituksenmukaisen moniammatillisen tietomallin kehittäminen.

Maksuttoman seminaarin ohjelma on tässä osoitteessa.

Seminaarin yhteydessä on mahdollista tutustua posterinäyttelyyn, jossa myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötahot esittäytyvät.

Lisätietoja: professori Kaija Saranto, kaija.saranto(at)uef.fi, 050 565 0040, ja amanuenssi Ulla-Mari Kinnunen, ulla-mari.kinnunen(at)uef.fi, puh 040 355 3953

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin