Tiedekuntaneuvosto haluaa lisäaikaa Savonlinna -selvitykseen

Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on evästänyt yliopiston johtoa opettajakoulutuksen järjestelyistä.

Opettajakoulutusta annetaan sekä Joensuun että Savonlinnan kampuksella. Filosofiselta tiedekunnalta on pyydetty lausuntoa Savonlinnan opettajakoulutuksen tulevaisuudesta. Tiedekuntaneuvosto käsitteli lausuntoehdotusta keskiviikkona 25.5. pitämässään kokouksessa.

 Lausunnossa tarkastellaan kahden vaihtoehtoisen ratkaisumallin seurauksia tiedekunnan kannalta.

 – Yliopiston hallituksen on tarkoitus päättää kesäkuussa jatketaanko opettajakoulutusta kahdella kampuksella, vai käynnistetäänkö selvitys opettajakoulutuksen keskittämisen mahdollisuudesta Joensuun kampukselle, rehtori Perttu Vartiainen sanoo.

Tiedekuntaneuvoston jäsenet pitivät asian valmisteluun käytettävissä ollutta aikaa liian lyhyenä asian laajakantoisuuden huomioon ottaen. Monet lausuntoluonnoksessa esitetyt tiedot, kuten kampusten tulostuottavuus suhteessa henkilöstömääriin, vaativat vielä täsmennyksiä.

Tiedekuntaneuvosto halusi pohdittavan tarkemmin opettajankoulutuksen kehittämisen mahdollisuuksia Savonlinnan kampuksella. Se peräsi myös syvällisempää analyysia siitä, miten opettajankoulutuksen mahdollinen keskittäminen Joensuun kampukselle parantaisi tutkimuksentekoa ja koulutuksen laatua sekä tehokkuutta nykyiseen verrattuna.

Erityistä huolta kannettiin mahdollisuuksista saada tarkoituksenmukaiset ja modernit opetustilat Joensuun kampukselle, mikäli opettajankoulutus merkittävästi kasvavine opiskelijamäärineen keskitettäisiin sinne.

– Filosofisen tiedekunnan lausunto viimeistellään nyt käytyjen keskustelujen pohjalta, sanoo dekaani Markku Filppula.

 – Lausunto ei ole suunnitelma, vaan yksi monista päätöksentekoon vaikuttavista seikoista, muistuttaa Vartiainen.

Lisätietoja:

Tiedekuntaneuvoston käsittelyn osalta dekaani Markku Filppula, p. 050 4358 212

Itä-Suomen Yliopiston hallituksen käsittelyn osalta rehtori Perttu Vartiainen, p. 050 3011 530

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin