Taide- ja taitoaineiden kirjan julkistaminen - Heikki Ruismäen ja Antti Juvosen kirja "Searching for a better life through Arts and Skills" julkistetaan 24.11.

 

Heikki Ruismäen ja Antti Juvosen kirja "Searching for a better life through Arts and Skills" julkistetaan kasvatustieteen päivien yhteydessä torstaina 24.11.2011 klo 13.00 - 13.30 Educa-rakennuksen toisen kerroksen aulassa (Tulliportinkatu 1, Joensuu). Kirja julkaistaan Helsingin yliopiston julkaisusarjassa.

Kirjassa on taide- ja taitoaineita, taidetta ja käsillä tekemistä koskevia tieteellisiä artikkeleita, taustafilosofiaa sekä yhteenveto.  

Kirja keskittyy raportoimaan erilaisia taidekokemuksia sekä kokemuksia taito- ja taideaineiden kouluaikaisesta opetuksesta. Tärkeimmät ja voimakkaimmat taide-elämykset sekä taitoaineista saadut kokemukset ovat tarkastelun kohteina. Myös taitojen ja tiedon suhdetta tarkastellaan empiirisen aineiston lähtökohdista, mutta myös teoreettisten näkökulmien valossa. Kirja on tarkoitettu sekä oppimateriaaliksi (Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kurssikirjana) että taito- ja taideaineista ja niiden opetuksesta kiinnostuneiden luettavaksi. Kirjassa on vahva filosofinen tausta, ja se pyrkii ottamaan kantaa myös nykyiseen koulukeskusteluun taito- ja taideaineiden puolesta. Kirjan artikkelit on julkaistu erilaisissa referoiduissa kansainvälisissä journaleissa ja kansainvälisissä konferensseissa.

Lisätietoja:

Professori Antti Juvonen p. 050 593 8120

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin