Suurlahjoitus 40 vuotta täyttävälle Karjalan tutkimuslaitokselle

Onnenmäki-säätiö on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle 500 000 euron lahjoituksen, jolla vakinaistetaan säätiön lahjoitusvaroin Karjalan tutkimuslaitokselle vuonna 2008 perustettu kulttuurintutkimuksen professuuri. Onnenmäki-säätiö tukee lisäksi 80 000 eurolla Karjalan tutkimuslaitoksen koordinoimaa rajojen ja raja-alueiden tutkimuksen tohtoriohjelmaa.

Vuonna 1991 perustettu Onnenmäki-säätiö tukee apurahoja jakamalla Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun, Joensuun ammatti-instituutin ja Helsingin yliopiston Karjalaisen osakunnan opiskelijoita sekä karjalaista syntyperää olevia Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoita. Lisäksi säätiö avustaa karjalaisuutta vaalivaa kulttuuritoimintaa.

Itä-Suomen yliopisto kehittää laaja-alaista Venäjä-osaamista uutena vahvuusalanaan

Myös Itä-Suomen yliopisto tukee strategisella rahoituksellaan Venäjään ja rajoihin kohdistuvaa tutkimusta muun muassa neljän professuurin muodossa, joista yksi on Karjalan tutkimuslaitoksella täytettävänä oleva Venäjän historian ja politiikan tutkimuksen professuuri. Lisäksi yliopisto osallistuu Karjalan tutkimuslaitokselle perustettavan Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERAn käynnistymishankkeeseen, johon Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myönsi aikaisemmin tänä vuonna rahoituksen.

Itä-Suomen yliopisto on strategiassaan sitoutunut kehittämään laaja-alaista Venäjä-osaamista uutena rakennettavana vahvuusalueenaan. Yliopisto koordinoi Suomen Akatemian rahoittamaa valtakunnallista rajojen ja raja-alueiden tutkimuksen tohtoriohjelmaa. Kuluvana vuonna Karjalan tutkimuslaitos on lisäksi saanut merkittävän EU:n tutkimuksen puiteohjelman hankerahoituksen. Onnenmäki-säätiön lahjoitus, yliopiston strateginen panostus ja uusi ulkopuolinen hankerahoitus vahvistavat merkittävästi Joensuun kampuksen profiilia sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen asemaa yliopiston kehittämisessä.

Neljäkymmenvuotias Karjalan tutkimuslaitos

Karjalan tutkimuslaitos perustettiin Joensuun korkeakoulun yhteyteen vuonna 1971. Nykyisin monitieteinen laitos on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yksikkö. Karjalan tutkimuslaitoksessa tehdään Itä-Suomeen, Karjalaan ja Luoteis-Venäjään liittyvää humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Laitos osallistuu myös jatko-opintojen ohjaukseen, tutkijakoulutukseen ja perusopetukseen. Lisäksi se tekee yliopiston yhteiskunnalliseen palvelutehtävään liittyvää tutkimusta toimeksiantoina. Karjalan tutkimuslaitoksessa on työskennellyt viime vuosina noin 40 tutkijaa. Selvästi yli puolet sen rahoituksesta hankitaan yliopiston ulkopuolisista lähteistä.

Karjalan tutkimuslaitos juhlii 40-vuotispäiviään työn merkeissä. Keskiviikkona 23.11.2011 järjestetään juhlaseminaari, jossa esitellään laitoksen toimintaa ja keskustellaan sen tulevan toiminnan suuntaviivoista. Tilaisuus järjestetään kello 12–16 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella, Aurora-rakennuksen salissa AU100 (Yliopistokatu 7).

Lisätietoja: professori Ilkka Liikanen, 050 439 4477

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin