Suomen Akatemian ja ulkoasiainministeriön rahoitusta Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelle

Suomen Akatemia ja ulkoasiainministeriö ovat myöntäneet seitsemälle kehitystutkimuksen hankkeelle 2 920 000 euroa pääasiassa nelivuotisiin hankkeisiin vuosille 2011-2015.

Rahoitusta myönnetään monitieteiselle ja ongelmakeskeiselle kehitystutkimukselle kaikille tieteenaloille. Akatemian 2010 lokakuun hakuun saapui yhteensä 40 hakemusta, joissa haettiin rahoitusta 24,4 miljoonalla eurolla. Hakemuksia tuli Akatemian kaikkien tieteellisten toimikuntien aloilta. Akatemian yleisten hakuohjeiden ja arviointikriteerien lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon hankkeiden sopivuus Suomen kehityspoliittisiin linjauksiin ja tavoitteisiin.

Itä-Suomen yliopiston Mikko Korpela sai rahoitusta tutkimushankkeelleen ”Yhteiskunnallista kehitystä edistävä holistinen lähestymistapa tietojärjestelmien kehittämiseen”.

Tavoitteena on kehittää kestävien ja skaalautuvien sosio-teknisten tietojärjestelmien analyysiin ja suunnitteluun kokonaisvaltainen lähestymistapa,joka edistää paikallisten yhteisöjen kehitystä. Tavoitteena on muodostaa kestävä kolmikantainen kansainvälinen tutkimusryhmä. Tutkimusmenetelmäna on osallistava toimintatutkimus, jossa suomalaiset, mosambikilaiset ja eteläafrikkalaiset tutkijat työskentelevät paikallisten toimijoiden kanssa kehittääkseen uuden lähestymistavan. Empiiriset kohteet ovat todellisia äitiyshuollon tietojärjestelmien kehittämishankkeita.

Lisätietoja antaa tiedeasiantuntija Riitta Launonen, p. (09) 77488 229, etunimi.sukunimi@aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. (09) 7748 8327
etunimi.sukunimi@aka.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin