Suomen Akatemialta yli 760 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle nanofotoniikan tutkimukseen

Suomen Akatemia on kokouksessaan 13.6.2011 myöntänyt yli 760 000 euroa Fysiikan ja matematiikan laitoksen tutkimushankkeisiin. Professori Jari Turunen sai 414 000 euroa hankkeeseen ”Diffraktiivinen superresoluutio-optiikka” ja professori Markku Kuittinen sai 352 000 euroa hankkeeseen ”Atomikerroskasvatuksen sovellukset pii-nanofotoniikassa”.

Professori Turusen projektissa tutkitaan menetelmiä parantaa optisten systeemien erotuskykyä yli klassisen Rayleigh-kriteerin, jolloin voidaan puhua superresoluutiosta. Tarkoitusta varten suunnitellaan ja valmistetaan diffraktiivisia linssejä, maskeja ja säteenmuokkauselementtejä, joiden avulla systeemin lähtöapertuurin kenttää muokataan optimaaliseksi mahdollisimman pienen fokuspisteen saavuttamiseksi. ”Projektilla on suoria sovelluksia mm. optisen mikroskopian, tallennuksen ja projektiolitografian aloilla”, Turunen pohtii.

Professori Kuittisen projekti on konsortiohanke, jonka johtajana hän toimii. Hankkeeseen osallistuvat professori Seppo Honkanen Aalto yliopiston Mikro- ja nanotekniikan laitokselta rahoitusosuudella 355 000 euroa ja yliopistolehtori Marianna Kemell Helsingin yliopiston Epäorgaanisen kemian laboratoriosta rahoitusosuudella 333 000 euroa. Akatemian kokonaisrahoitus hankkeelle on yhteensä yli 1 000 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan atomikerroskasvatuksella valmistettujen ohutkalvojen sovelluksia pii-nanofotoniikassa. Hankkeen tärkeimpänä tutkimuskohteena ovat epälineaarisiin materiaaleihin perustuvat komponentit, joilla on merkittäviä sovelluksia täysoptisessa signaalinkäsittelyssä optisen tietoliikennetekniikan tarpeisiin. Erityisesti tutkitaan niin sanottuja slot-nanoaaltojohteita ja niihin perustuvia komponentteja. ”Tämä poikkitieteellinen hanke tulee merkittävästi vahvistamaan mukana olevien tutkimusryhmien yhteistyötä”, Kuittinen kertoo. Keskeisessä roolissa hankkeessa on myös tiivis kansainvälinen yhteistyö muun muassa Karlsruhen, Tsinghuan ja Arizonan yliopistojen kanssa.

Fysiikan ja matematiikan laitoksen johtaja professori Pasi Vahimaa on innoissaan ja mielissään Akatemian tuesta näille tärkeille hankkeille. ”Poikkitieteellinen yhteistyö kolmen suomalaisen huippututkimusryhmän kesken mahdollistaa merkittävät state-of-the-art tutkimustulokset nanofotoniikan alueella”, hän mainitsee. Lisäksi projekteja tukee mainiosti Joensuuhun juuri hankittu uusi ALD-kasvatuslaite sekä Helsingin yliopiston Epäorgaanisen kemian laboratoriossa käynnistyvä professori Markku Leskelän vetämä Akatemian huippuyksikkö ”Atomikerroskasvatuksen (ALD) huippuyksikkö”.

Lisätietoja: professori Markku Kuittinen, markku.kuittinen@uef.fi, puh. 050 3766352

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin