Suomalaisten ja venäläisten tuomioistuinten yhteistyöstä syntyi kirja

Itä-Suomen hovioikeudessa julkistettiin 24. helmikuuta artikkelikokoelma Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa, joka antaa kaivattua käytännönläheistä perustietoa tuomioistuinten oikeuskäytännöistä rajan molemmin puolin.

Yhteistyötä Suomessa ja Venäjällä

Itä-Suomen ja Venäjän Karjalan tasavallan tuomioistuimet ovat käynnistäneet keskinäisen tiedonvälityksen ja verkostoitumisen toteuttamalla yhteistyöprojektin ”Rajat ylittävä lainkäyttö tuomioistuimissa – tietoa, laatua, verkostoja”. Hankkeeseen osallistuvat Suomessa Etelä-Savon käräjäoikeus, Kainuun käräjäoikeus, Pohjois-Karjalan käräjäoikeus, Pohjois-Savon käräjäoikeus, Itä-Suomen hovioikeus ja Kuopion hallinto-oikeus. Venäjällä hankkeeseen osallistuvat Karjalan tasavallan korkein oikeus, Petroskoin kaupungin oikeus ja Karjalan tasavallan arbitraatio-oikeus. Projektin käytännön järjestelyistä vastaa Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja se toteutetaan Suomen Ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyömäärärahoituksella yhteistyössä Oikeusministeriön kanssa.

Käytännönläheistä tietoa

Hankkeelle oli sen käynnistyessä käytännön tarve, koska yhteistyötä Karjalan tasavallan ja Suomen tuomioistuinten välillä ei ole aikaisemmin toteutettu. Viime vuosina esimerkiksi Venäjällä on kohistu suomalaisten tuomioistuinten käsittelemistä jutuista, mutta tieto toisen maan lainsäädännön erilaisuuksista auttaa ymmärtämään myös tuomioistuinten ratkaisuja. Viimeisten kahden vuoden aikana projektissa on järjestetty useita suomalais-venäläisiä seminaareja ja asiantuntijatapaamisia. Seminaareissa on vastattu tuomareiden ja asianajajien käytännön työssä kohtaamiin kysymyksiin, jotka koskevat toisen valtion oikeusjärjestelmää ja käytäntöjä ja näitä ovat esitelleet itse tuomarit ja muut eri oikeusalojen asiantuntijat.

Yhteinen julkaisu

Kiinnostavimmat seminaariesitykset on koottu yhteen nyt julkaistavaan Sonja Kortelaisen ja Jarmo Koistisen toimittamaan artikkelikokoelmaan Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa. Julkaisu antaa perustietoa tuomioistuinten oikeuskäytännöistä rajan molemmin puolin. Sen 23 asiantuntija-artikkelissa käsitellään käytännönläheisesti muun muassa kansainvälistä oikeusapua, lapsi- ja perheasioita, alaikäistä oikeudessa sekä oikeudenkäynnin etiikkaa Suomessa ja Venäjällä. Artikkelikokoelma julkaistaan samanaikaisesti suomeksi ja venäjäksi ja sitä voivat käyttää tietolähteenä niin viranomaiset, tutkijat kuin muutkin kansainvälisistä asioista kiinnostuneet.

Teos on luettavissa sähköisessä muodossa Itä-Suomen yliopiston kirjaston UEF electronic publications -sivuilla: http://epublications.uef.fi/organisaatio/aducate/ . Sisällysluettelo on alla.

Lisätietoja:

ProjektipäällikköSonja Kortelainen, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 301 1525, sonja.kortelainen@uef.fi

**************************

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.): Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Sisällysluettelo

Esipuhe (Marina Venäläinen)

Toimituksen alkusanat (Matti Tolvanen, Veijo Tarukannel, Jarmo Koistinen, Sonja Kortelainen)

I TUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ, TIEDOKSIANTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

II PERHE JA LAPSI OIKEUDESSA

III KULUTTAJAN OIKEUDET

IV OIKEUDENKÄYNNIN ETIIKKA

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin