Suomalaiset pitävät edullisia lääkkeitä tehokkaina ja turvallisina

Enemmistö eli 71 prosenttia suomalaisista pitää lääkevaihdon sallinutta lakia hyvänä uudistuksena.Tämä käy ilmi äskettäin julkaistusta kyselytutkimuksesta, jossa tutkittiin väestön mielipiteitä ja kokemuksia lääkevaihdosta ja vaihtokelpoisista lääkkeistä viisi vuotta lakiuudistuksen jälkeen.Vajaa kolmannes, 27 prosenttia vastaajista, ei ollut varma kannastaan ja vain 2 prosenttia piti lakiuudistusta huonona. Yli 80 prosenttia vastanneista piti vaihtokelpoisia lääkkeitä sekä tehokkaina että turvallisina.                                                                                                                                   

Yli kolmannes eli 34 prosenttia vastanneista oli vaihtanut jonkin hänelle määrätyistä lääkkeistä edullisempaan valmisteeseen ainakin kerran lain voimaantulon jälkeen.Yleisimpiä syitä vaihtoon olivat halu säästää lääkekustannuksissa ja apteekin suositus. Eniten vastaajat olivat vaihtaneet sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostoon vaikuttavia lääkkeitä.Lääkkeensä vaihtaneista 22 prosenttia piti lääkevaihdosta saamaansa säästöä merkittävänä, 45 prosenttia kohtuullisena ja 25 prosenttia pienenä.   Enemmistö eli 88 prosenttia lääkkeensä edullisempaan valmisteeseen vaihtaneista ei ollut huomannut mitään eroa aiemmin käyttämänsä ja vaihdetun lääkkeen välillä.

16 prosentilla vastaajista oli kokemuksia sekä lääkevaihdosta että siitä kieltäytymisestä.Vastaajista 8,6 prosenttia ilmoitti, että heillä oli kokemusta ainoastaan lääkevaihdosta kieltäytymisestä.Yleisimmin lääkevaihdosta kieltäytyivät yli 60-vuotiaat naiset, joilla oli käytössään säännöllisesti käytettäviä reseptilääkkeitä.

Lääkevaihdon sallinut lakiuudistus tuli Suomessa voimaan huhtikuussa 2003. Apteekin on vaihdettava vaihtokelpoinen lääke edullisempaan valmisteeseen, ellei asiakas tai lääkäri kiellä vaihtoa.Kelan tilastojen mukaan vuosina 2004–2008 potilaiden ja lääkekorvausmenojen yhteenlaskettu, vuosittainensäästö on vaihdellut 25,7–36,2 miljoonan euron välillä. Nyt julkaistu tutkimus tehtiin viisi vuotta lääkevaihdon sallineen lakiuudistuksen jälkeen syksyllä 2008. Kysely lähetettiin 3000:lle 18 vuotta täyttäneelle suomalaiselle ja siihen vastasi yhteensä 1844 henkilöä eli 62 prosenttia kyselyn saaneista.Otos poimittiin väestörekisterikeskuksesta ja se oli satunnainen, edustava ja alueellisesti ositettu.

Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan farmasian laitoksen lääkevaihdon etuja ja riskejä kartoittavaa laajempaa tutkimusprojektia, joka alkoi vuonna 2003.

Tutkimuksen julkaisutiedot:

Heikkilä R, Mäntyselkä P ja Ahonen R: Do people regard cheaper medicines effective? Population survey on public opinion of generic substitution in Finland. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2011:20:185-191

Lisätietoja:

ProfessoriRiitta Ahonen, p. 050 3637902, riitta.ahonen@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin