Sanna Laulaiselle Savon Sanomien vuoden väitöskirjapalkinto

  Sanna Laulaiselle Savon Sanomien vuoden väitöskirja-palkinnon luovutti päätoimittaja Jari Tourunen.

YTT Sanna Laulaisen sosiaalihallintotieteen alan väitöskirja ” ”Jos mittää et anna niin mittää et saa”on saanut Savon Sanomien vuoden väitöskirjapalkinnon. Laulaisen tutkimus käsitteli strategista toimijuutta ja organisaatiokansalaisuutta vanhustyössä.

Tutkimus pureutui vanhoihin, jopa luutuneisiin käsityksiin vanhustyötä tekevien organisaatioiden ja henkilöstön toimintamalleissa. Tutkimuksen sanoma on hyödynnettävissä myös yleisemmin palvelutyössä ja naisvaltaisilla aloilla sekä muutos- ja kehittämisprosesseissa.

Sanna Laulaiselle palkinnon luovutti Savon Sanomien päätoimittaja Jari Tourunen.

-Vaikka täällä perinteisesti kovat tieteet ovat vahvoja, niin täällä tehdään muutakin merkittävää tutkimusta, muistutti Tourunen ja onnitteli Laulaista.

-Kovaan sakkiin pääsit. Siellä on palkittuina hienoja töitä aikaisemmilta vuosilta. Onneksi olkoon.

Väitöskirjapalkinto myönnetään Savon Sanomien toivomuksesta väitökselle, jonka yliopisto valitsee. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Kinnunen perusteli valintaa.

-Peruskriteeri oli se, että etsimme listalta kaikki kahden ylimmän arvosanan saaneet väitöskirjat, joiden joukosta raati päätyi Sannan työhön.

- Halusimme korostaa meidän yliopiston terveys- ja hyvinvointialalle tulee tutkimusta. Tiedämme että alalla henkilöstön johtamisen kysymys on iso. Sannan Laulaisen tutkimus on ensimmäinen väitöskirja sosiaalihallintotieteessä ja alleviivaa monitieteisten lähestymistapojen merkitystä. Se myös lähestyy myytin murtamisen rajoja niistä käsityksistä, joita vanhustyötä tekevistä on, sanoi Kinnunen,

Laulainen kertyoi tutkimuksen lähtökohtana olleen kiinnostus siitä mitkä ovat sellaisia keskeisiä tekijöitä, jotka vanhustyön kehittämisprosesseissa vaikuttavat siihen, että työntekijät pääsevät osallisiksi niihin prosesseihin ja kokevat ne mielekkäiksi.

-Kiinnitin huomiota siihen, että työntekijän odotetaan tekevään niin sanotusti yli oman työnsä ja tällä en tarkoita määrällistä tekemistä vaan että hän kantaa laajemmin vastuuta työyhteisöstä ja organisaatiosta.

-Näin tämän klassisena hyvän työntekijän roolina. Mitä hyvälle työntekijälle kuuluu ja mitä häneltä odotetaan. kertoi Laulainen.

-Kaikki ovat vanhustyössä yhtä mieltä siitä, että on tärkeää osallistua ja halutaan olla aktiivisia toimijoita, mutta käytännön realiteetit kuten kolmivuorotyö tai ylipäätään ymmärrys mistä siinä strategisessa kehittämisessä on kyse, puuttuu paljolti myös lähijohdolta. Sitä kautta halut, toiveet ja mahdollisuudet olla täysipainoisesti mukana kehittämisessä häviävät. sanoo Laulainen.

Laulaisen palkinto maksetaan Savon Sanomien 20 000 euron lahjoituksesta.

 Lisätietoja

Jari Tourunen, päätoimittaja, Savon Sanomat, p (017) 303 202

Juha Kinnunen, dekaani, 040-5675415

Sanna Laulainen , p 040-355 2241

 

Tiedote Sanna Laulaisen väitöstutkimuksesta löytyy täältä:

4.12. Mukautuvasta alaisesta rohkeaksi organisaatiokansalaiseksi – vanhustyössä tarvitaan uudenlaisia, aktiivisia ja kriittisiä työntekijöitä

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin