Saastamoisen säätiöltä tukea tutkijoiden työhön ulkomailla

Saastamoisen säätiön tekemästä 100 000 euron lahjoituksesta tuetaan tänä vuonna viiden Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen post doc -tutkijan tutkimustyötä ulkomailla. Apurahan saajat ovat FT Pasi Jalava ja FT Olli Sippula ympäristötieteen, Ph.D Alina Solomon lääketieteen sekä FaT Mikko Gynther ja FT Riikka Laitinen farmasian alalta. Akateeminen rehtori Kalervo Väänänen sekä Saastamoisen säätiön edustaja varatuomari Seppo Karvinen jakoivat apurahat 27. huhtikuuta.

Uraauurtavaa dementian ehkäisytutkimusta

Post doc -tutkija, lääkäri Alina Solomonille Saastamoisen säätiön apuraha mahdollistaa vuoden mittaisen tutkimusvierailun Tukholman Karoliiniseen instituuttiin, joka on yksi maailman johtavista tutkimuskeskuksista Alzheimerin taudin biomarkkereiden, aivokuvantamisen ja hoitokokeiluiden alalla.

Solomon vastaa biomarkkeritutkimuksesta suomalaisessa FINGER-tutkimuksessa. Laajan interventiotutkimuksen tavoite on ehkäistä muistihäiriöiden ja dementian kehittymistä henkilöillä, joilla on kohonnut riski. He saavat tehostettua neuvontaa, joka liittyy ravintoon, liikuntaan, sosiaaliseen ja älylliseen aktiivisuuteen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden tarkkaan seurantaan ja vähentämiseen. Tutkimus toteutetaan kuudella eri paikkakunnalla Suomessa ja se on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Solomon selvittää tutkimuksessaan elintapaintervention vaikutuksia kognitiiviseen heikentymiseen sekä Alzheimerin tautiin liittyviin biomarkkereihin ja aivokuvantamislöydöksiin. Näin saadaan arvokasta tietoa välittävistä mekanismeista ja Alzheimerin tautiin liittyvistä varhaisista muutoksista.

Hoitotieteelle merkittävä tutkijavierailu

Saastamoisen säätiö myös tukee Fulbright Centerin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa yhdysvaltalaisen professorin viiden kuukauden mittaista vierailua Kuopion kampuksella. Fulbright-Saastamoinen Foundation Award in Health Sciences -stipendiaatiksi lukuvuodelle 2011–2012 on valittu Dr. Paula Riess Sherwood Pittsburghin yliopistosta. Hän saapuu tutkimus- ja opetusvierailulle terveystieteiden tiedekuntaan tammikuussa 2012.

Dr. Sherwoodilla on poikkeuksellisen vahva tutkimusprofiili hoitotieteessä ja erinomaista näyttöä monitieteisten tutkimusryhmien johtamisesta. Yhteistyöltä odotetaan uutta antia Kuopion kampuksen hoitotieteen tutkimukseen muun muassa tutkimusasetelmien ja -menetelmien osalta. Vierailu vahvistaa Itä-Suomen yliopiston ja Pittsburghin yliopiston yhteistyötä ja sen myötä hoitotieteen laitoksen kansainvälistymistä.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Kalervo Väänänen, p. 040 7011 303

Tutkija Alina Solomon, p. 040 355 2015

 

Vuoden 2011 apurahat Saastamoisen säätiön yliopistolle tekemästä lahjoituksesta post doc -tutkimustyöhön ulkomailla

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Kalervo Väänänen on tehnyt päätöksen apurahojen myöntämisestä seuraavasti:

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, ympäristötieteen laitos

FT Pasi Jalava: ”Toxicological characteristics of combustion emissions: effects of dilution and aging on cellular responses in air liquid interface exposure system”, Fraunhofer Instituutissa Hannoverissa, Saksassa 28 000 €.

FT Olli Sippula: ”Chemical characterization of combustion emissions”, Rostockin yliopistossa, Saksassa 28 000 €.

Terveystieteiden tiedekunta, farmasian laitos

FaT Mikko Gynther: ”Glutamaattirespetoriligandien farmakokinetiikan selvittäminen.”Kööpenhaminan yliopistossa Tanskassa 11 000 €.

FT Riikka Laitinen: ”Lääkeaineiden amorfiset binääriseokset yhdistelmähoitoon: valmistus ja karakterisointi”, Otagon yliopistossa Uudessa-Seelanissa 5 000 €.

Terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos

PhD Alina Solomon: “Effect of preventive interventions of biomarkers for cognitive impairment and Alzheimer’s disease”, Karolinska Instituutissa Tukholmassa, Ruotissa 28 000 €.

Yhteensä 100 000 €

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin