Repeytymisalttiiden plakkien hoito ehkäisee infarkteja

Euroopan Kardiologinen Seura julkaisi 13. kesäkuuta Thrombosis and Haemostasis -tiedelehden verkkoversiossa kannanoton, jonka tarkoitus on kiinnittää huomio repeytymisalttiiden ateroskleroottisten valtimomuutosten, plakkien, stabilointiin sekä käytössä olevin että uusin hoitokeinoin. Kannanoton laatimista koordinoi akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta.

Työryhmän mukaan sydän- ja verisuonitapahtumien määrä voitaisiin jopa puolittaa panostamalla plakkien stabilointiin sydänpotilaiden hoidossa. Kirjoittajat kaipaavat lisää tutkimusta vaurioille alttiiden plakkien synnystä sekä uusista diagnostiikka- ja hoitokeinoista.

Usein infarktiin johtavaa ateroskleroottisen plakin repeytymistä on vaikea ennakoida. Kaikki valtimoplakit eivät ole erityisen repeytymisalttiita. Tulehdustilaa pidetään kuitenkin keskeisenä tekijänä plakin kehittymiselle repeytymisalttiiksi.

– Haluamme lisätä lääkärikunnan tietoisuutta siitä, että plakkien stabiloinnilla voidaan merkittävästi ehkäistä sydän- ja verisuonitautitapahtumia, Ylä-Herttuala sanoo.

Esimerkiksi statiineilla ja veren hyytymistä estävillä lääkkeillä on saatu hyviä tuloksia uusien infaktien ehkäisyssä, vaikka varjoainekuvaus ei osoittaisikaan plakkien vähentyneen. Työryhmän mukaan tarvitaan kuitenkin uusia täsmähoitoja juuri plakkien vaurioitumisherkkyyden vähentämiseksi ja diagnostiikkamenetelmiä, joilla repeämisalttiit plakit voitaisiin tunnistaa.

– Merkittävin yksittäinen edistysaskel olisi sellaisen kuvantamismenetelmän löytäminen, jolla riskipotilaat voitaisiin tunnistaa ajoissa, Ylä-Herttuala toteaa.

Työryhmä luo kirjoituksessa katsauksen siihen, mitä tällä hetkellä tiedetään esimerkiksi tulehdustilan, tulehdussolujen, kasvutekijöiden, verisuonten uudiskasvun ja tupakoinnin vaikutuksesta plakkien repeytymisalttiuteen. Perinteisten hoitojen lisäksi tarkastellaan muun muassa plakin sidekudoskattoon kohdistuvaa lääkehoitoa ja diagnostiikasta geenitestauksen, biomarkkerien ja kuvantamisen mahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala, p. 050 592 4067

S Ylä-Herttuala, J Fog Bentzon, M Daemens, et al. Stabilisation of atherosclerotic plaques: position paper of the European Society of Cardiology (ESC) working group of atherosclerosis and vascular biology. Thomb Haemost.doi:10.1160/TH10-12-0784

 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin