Radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät saattavat aiheuttaa syöpää

Itä-Suomen yliopiston Ympäristötieteen laitoksen professori Jukka Juutilainen osallistui kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (International Agency for Research on Cancer, IARC) kutsumana työryhmään, joka arvioi radiotaajuussäteilyn syöpävaarallisuuden. IARC:n työryhmään kuului 31 tutkijaa 14 maasta, ja se kokoontui Ranskan Lyonissa 23-31.5.2011. IARC:n toimintaan kuuluu tunnistaa erilaisia ympäristötekijöitä, jotka voivat aiheuttaa syöpää ihmisissä. Nämä tekijät voivat olla kemikaaleja, niiden seoksia, fysikaalisia tekijöita, biologisia ympäristöaltisteita tai elämäntapaan liittyviä tekijöitä. Syöpäriskin arviointien tulokset julkaistaan IARC:n tunnettuina ja arvostettuina Monografioina. Radiotaajuussäteilyn syöpäriskin arviointi julkaistaan Monografiana no. 102. Arviointien lopputulos saatetaan aina seuraavan luokittelun muotoon:

Ryhmä 1: karsinogeeninen ihmisille

Ryhmä 2A: todennäköisesti karsinogeeninen ihmisille

Ryhmä 2B: mahdollisesti karsinogeeninen ihmisille

Ryhmä 3: ei luokiteltavissa

Ryhmä 4: todennäköisesti ei karsinogeeninen ihmisille 

Radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien syöpävaarallisuuden arviointi oli hyvin ajankohtainen langattomien teknologioiden nopean kehittymisen vuoksi. Tärkein altistumisen lähde on matkapuhelin. Maailmassa arvioidaan olevan 5 miljardia matkapuhelinliittymää, joten hyvin suuri osa maailman väestöstä altistuu matkapuhelinten aiheuttamille radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille. 

Työryhmä päätyi luokittelemaan radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät luokkaan 2B, eli ”mahdollisesti karsinogeeninen ihmisille”. Tämä perustui epidemiologisissa tutkimuksissa saatuun rajalliseen näyttöön aivokasvainten (gliooman) ja kuulohermokasvainten suurentuneesta riskistä matkapuhelinten käyttäjillä. Myös eläinkokeiden tulosten katsottiin antavan rajallista näyttöä karsinogeenisuudesta. IARC:n luokittelu on puhtaasti tieteellinen, mahdolliset toimenpiteet altistumisen rajoittamisesta tai muista riskinhallintatoimista jäävät muiden kansainvälisten organisaatioiden ja kansallisten viranomaisten harkittaviksi. Välttämättä luokitus 2B ei vielä johda mihinkään toimenpiteisiin tai suosituksiin. Tähän luokkaan on melko helppo ”päästä”, ja varsin suuri osa IARC:n arvioimista tekijöistä onkin saanut luokittelun 2B. Joukkoon kuuluu esimerkiksi kahvi. Varmasti tämä uusi luokittelutulos kuitenkin vähintään lisää tutkimuksen tarvetta. Matkapuhelinten säteilylle altistuvien ihmisten määrä on niin suuri, että pienikin henkilökohtaisen riskin lisäys (jos se osoittautuu todelliseksi lisätutkimuksissa) voi aiheuttaa paljon lisää aivosyöpätapauksia.

Lisätietoja: Professori Jukka Juutilainen, jukka.juutilainen@uef.fi, p. 044 716 3226

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin