Pohjois-Karjalan kulttuurirahastolta apurahoja tutkijoille

Itä-Suomen yliopiston tutkijoille myönnettiin apurahoja Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston vuosijuhlassa 17. huhtikuuta.

Juhlaesitelmän vuosijuhlassa piti professori Seppo Knuuttila aiheenaan "Tule siksi, mikä olet". Knuuttila sai 10 000 euron palkinnon antioistaan perinteen ja nykypäivän, tieteen ja taiteen yhdistäjänä.

Tukea väritutkijalle

Itä-Suomen yliopiston väritutkimusryhmän nuorempi tutkija Tapani Hirvonen sai jatko-opintoapurahan . 11 000 euron apuraha on Pohjois-Karjalan osuuspankkien Pekka Vallius -rahastosta. 

Hirvosen filosofian tohtorin tutkintoon tähtäävän tutkimuksen aiheena on puun spektriset ominaisuudet metsäteollisuudessa. Hirvonen selvittää spektri-informaation soveltamista puuta koskettamattomiin mittausteknologioihin. Tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuuden konenäköjärjestelmissä, jotka valvovat entistä tehokkaammin esimerkiksi sahatavaran laatua. 

Tutkimustyö liittyy Itä-Suomen yliopiston SIB-labs tutkimusyksikössä käynnissä olevaan TimTekno-nimiseen Tekes-rahotteiseen hankkeeseen, jossa on mukana myös Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Measurepolis Development Oy ja useita yrityksiä. Hirvonen tutkii hankkeessa spektriin perustuvia teknologioita, jotka ovat nopeasti sovellettavissa teollisuusolosuhteisiin. Jatko-opintoapuraha mahdollistaa Hirvoselle perustutkimuksen tekemisen ja Tekes-hanke sovelletun tutkimuksen.

Lisätietoa:  

Nuorempi tutkija, Tapani Hirvonen, SIB-labs, p. 044 098 8088

Tutkimusjohtaja, professori Markku Hauta-Kasari, SIB-labs, p. 050 405 6231

Apurahoja eri tieteenaloille

Filosofian maisteri Shahram Eivazi sai ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta neurokirurgiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön Valter ja Elin Parviaisen rahastosta 21 000 euroa. Eivazi tekee väitöstutkimustaan Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen tutkijakoulussa ECSE:ssä.

Nuorempi tutkija Janne Gröhn fysiikan ja matematiikan laitokselta sai kompleksianalyysia käsittelevään väitöskirjatyöhön kolmannen vuoden apurahana Elojen rahastosta 21 000 euroa.

Historia- ja maantieteiden laitoksen tutkija Mari Kervinen sai AIDS-valistuksen historiaa ja kulttuurista vuorovaikutusta pohjoisnamibialaisessa kyläyhteisössä käsittelevään väitöskirjatyöhön A. E. Kalstan rahastosta 21 000 euroa. Tutkija Jani Karhu sai Joensuun alueen esikaupunkikehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön Irja ja Ahti Lakan rahastosta 11 000 euroa.

Oikeustieteiden laitoksen tutkija Mia Kilpeläinen sai Valter ja Elin Parviaisen rahastosta 12 000 euroa ehdonalaisen vapauden valvontaa ja sen vaikutuksia vangin yhteiskuntaan integroitumisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön. Nuorempi tutkija Niko Soininen sai samasta rahastosta vesilain mukaista intressivertailua käsittelevään väitöskirjatyöhön kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 21 000 euroa ja yliopisto-opettaja Reima Kukkonen velallisen rikoksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 3500 euroa.

Kauppatieteiden laitoksen tutkija Henna Kokkonen sai luottamusta organisaatioissa naisjohtajuuden näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön Veikko Kekäleen rahastosta 12 000 euroa.

Tutkija Niina Tavi ympäristötieteen laitokselta sai mikrobiologisia prosesseja ruokohelpiviljelmän hiilen kierrossa käsittelevään väitöskirjatyöhön Valter ja Elin Parviaisen rahastosta 5 500 euroa.

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tutkija Olga Lipkina sai matkailua ja vapaa-aikaa käsittelevään väitöskirjatyöhön S. A. Tervon rahastosta 21 000 euroa.

Saksan kielen ja kulttuurin tutkija Juha Mulli sai saksan kielen ruumiinosaidiomeja käsittelevään väitöskirjatyöhön 11 000 euroa.

Filosofian maisteri Hanna Mikkola sai syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksiä suomalaisessa nykykirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 21 000 euroa.

Filosofian maisteri Terhi Nevalainen sai naisten viihdekirjallisuuden merkityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön Helvi Kaarina Kärkkäisen apurahana 11 000 euroa.

Filosofian maisteri Juhana Venäläinen sai talouden kulttuuristumista käsittelevään väitöskirjatyöhön Valter ja Elin Parviaisen rahastosta 11 000 euroa.

Humanististen tieteiden kandidaatti Hannu Poutiainen sai kaksoisolentoa teoreettisena käsitteenä ja kaunokirjallisuuden aiheena käsittelevään väitöskirjatyöhön Helvi Kaarina Kärkkäisen apurahana 11 000 euroa.

Kasvatustieteen maisteri Emilia Valkonen sai Valter ja Elin Parviaisen rahastosta markkinaperusteista toimintatapaa kansalaisopistossa käsittelevään väitöskirjatyöhön 21 000 euroa ja kasvatustieteen maisteri Päivi Vesala koulupihan merkityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 21 000 euroa.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Tanja Kähkönen sai metsäsektorin innovatiivista yritystoimintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön toisen vuoden apurahana Antti ja Siiri Lehvosen rahastosta 21 000 euroa.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Osmo Heikkala sai talous- ja suojelumetsien monimuotoisuuden turvaamista käsittelevään väitöskirjatyöhön Alma ja Jussi Jalkasen apurahana 21 000 euroa.

Lääketieteen lisensiaatti Paavo Kuikka sai nuorten aikuisten polvivammoja käsittelevään väitös-kirjatyöhön Artturi ja Aina Heleniuksen apurahana 9 000 euroa.

Humanistisen osaston professori Risto Turunen, filosofian lisensiaatti Anne Logrén ja Karjalan tutkimuslaitoksen yliopistotutkija Simo Häyrynen saivat alueellisen kulttuurielämän rakennemuutosta käsittelevään tutkimukseen 6 000 euroa.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin