Optimikäsittelyllä jopa 70 prosenttia lisää kaasua tai sähköä

Bioraaka-aineen optimikäytöllä voidaan biokaasulaitoksista saada 30–70 prosenttia lisää kaasua tai sähköä. MHG Systems Oy ja Mzymes Oy loivat uuden vientituotteen biomateriaalien optimikäytöstä yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Mielenkiintoa herättänyt täyden palvelun konsepti käynnistyy Länsi-Afrikan biokaasu- ja Etelä-Afrikan pellettituotantohankkeilla. Puolassa puolestaan kohteena on etanolituotannon optimointi.

– Näköpiirissä on myös hiilikauppaan sidottu biodieselhanke Sambiassa, esittelivät yritysten toimitusjohtajat Seppo Huurinainen ja Jari Rouvinen uuden konseptin näkymiä Koli Forumin bioenergian innovaatioita esittelevässä puheenvuorossaan.

Konsepti yhdistää suomalaisen ja kansainvälisen bioenergiaosaamisen yhtenäiseksi vientituotteeksi. Biomaterial Opti-Use -konseptin suomalaisena ytimenä on MHG Systemsin ja Mzymesin yhteisosaaminen. Sen avulla pystytään hyödyntämään käytettävissä olevat erilaiset biomateriaalit ja optimoimaan ne tarkoituksenmukaisimpaan käyttökohteeseen ja kannattavimpaan bioenergiantuotantoon.

Käytännössä biomateriaalien optimointi tapahtuu MHG:n toiminnanohjauspalvelun (ERP) ja Mzymesin EMT- teknologian (enzymatic mechanical treatment) avulla. MHG-palvelulla kerätään tiedot käytettävissä olevista bioraaka-aineista ja jätteistä ja optimoidaan niiden kuljetus- ja käyttölogistiikka. Palvelu sisältää myös toiminnan taloudellisen kestävyyden analyysin erilaisissa tuotantoympäristöissä.

Mzymes tekee käytettävissä olevien bioraaka-aineiden esitestaukset laboratoriossa ja suorittaa sen jälkeen pilottitestit EMT-teknologialla optimaalisen raaka-aineseoksen ja entsyymikäsittelyn löytämiseksi.

Hiilikauppaan Sambiassa

Konsepti käynnistyy Länsi-Afrikan biokaasu- ja Etelä-Afrikan pellettituotantohankkeilla. Puolassa kohteena on etanolituotannon optimointi. Näköpiirissä on myös hiilikauppaan sidottu biodieselhanke Sambiassa.

Entsyymiesikäsittelyn avulla erityisesti runsaasti ligniiniä sisältävät puupohjaiset raaka-aineet ja peltojätteet voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin esim. biokaasun tuotannossa. Laajoissa pilottikokeissa kaasuntuottoa on pystytty lisäämään 25–75 prosenttia raaka-aineista riippuen. Samalla kaasun tuotanto on käynnistynyt noin 30 prosenttia aiemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että EMT-käsittelyn avulla biokaasulaitoksesta voidaan saada 30–70 prosenttia lisää kaasua tai sähköä.

Biomaterial Opti-Use -konseptin EMT-esikäsittely voidaan toimittaa helposti liikuteltavana asiakkaan tarpeisiin rakennettuna täsmäkonttiratkaisuna.

Kokonaiskonseptiin kuuluu olennaisena osana MHG:n ERP:n kautta käytettävissä oleviin bioraaka-aineisiin ja niiden ajantasaisiin laatuominaisuuksiin integroidut bioenergiaratkaisujen laitteistotoimittajat.

Uusi yhtiö Varkauden BioPower Parkiin

Konseptin ympärille on tavoitteena perustaa yhteisyritys MHG:n ja Mzymesin kesken lähitulevaisuudessa. Yhtiön kotipaikaksi on kaavailtua Varkautta ja sinne suunnitteilla olevaa BioPower Parkia. Asiasta käydään neuvotteluja Navitas kehitysyhtiön ja Vision Huntersin kanssa.

Konsepti on jo herättänyt suurta kiinnostusta kansainvälisesti. MHG Systems on tehnyt esisopimuksen Afrikan bioenergiarahaston ABRECin kanssa konseptin testaamisesta ja toimittamisesta sen rahoittamiin bioenergiahankkeisiin. ABRECia rahoittavat Afrikan valtiot ja sillä on useita bioenergian hyödyntämiseen liittyviä hankkeita eri puolilla Afrikkaa. Ensimmäiset testikohteet sijaitsevat Burkina Fasossa (biokaasu) ja Norsunluurannikolla (pelletit).

Koulutus ja tutkimus täydentävät konseptin

Sopimukseen kuuluu myös laaja tutkimus- ja koulutusyhteistyö. Tähän liittyvän palvelupaketin osalta neuvottelut ovat käynnissä METLA:n, Itä-Suomen yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on koota suomalaisvetoinen vientituote myös bioenergian koulutukseen - ja tutkimukseen. Konseptin hyödyntämisessä paikallisilla yrityksillä ja toimijoilla tulee olemaan keskeinen rooli.

Biomaterials Opti-Use -konsepti julkistettiin Koli Forumin yhteydessä 15.9.2011. Forumin toinen pääteema on bioenergian kestävä hyödyntäminen, jonka toteutumista konsepti tukee omalta osaltaan. Konsepti lähtee paikallisen yhteisön ja toimintaympäristön ekologisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yrityksen jäteongelman ratkaisua biokaasutuotannon avulla, jolloin tuotetaan sähköä yrityksen ja yhteisön ja käyttöön.

Lisätietoja
Seppo Huurinainen MHG Systems Oy
seppo.huurinainen(at)mhgsystems.com
Puh. 044 581 4950


Jari Rouvinen MZYMES Oy
jari.rouvinen(at)mzymes.fi
Puh. 0400 331 566
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin