Opetus kehittyy – laahaako arviointi jäljessä?

Vuonna 2010 korkeasti koulutettujen täydennyskoulutuksessa tapahtui mullistus, kun perinteisten täydennyskoulutusmuotojen rinnalle nostettiin oppisopimustyyppinen koulutus. Uusi koulutusmuoto soveltuu erityisesti työelämän muutostilanteisiin niin työyhteisöjen kehittämiseksi kuin työntekijän osaamisen vahvistamiseksi. Lisäksi se tarjoaa työyhteisön yksilölliset lähtökohdat huomioivan välineen osaamisen ja taitojen ammatilliseen kehittämiseen silloin, kun tehtävänkuva edellyttää ammatillista erikoistumista, tai tehtävänä on sellainen vakiintunut ammatillinen kokonaisuus, johon ei kuitenkaan ole olemassa osaamista varmistavaa tutkintoa.

Itä-Suomessa korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen malleja on kehitelty KOPSU-hankkeessa vajaan vuoden verran. Kokonaan uuden koulutusmallin rakentaminen on monitahoinen kokonaisuus, jonka hahmottelussa ollaan nyt työssä oppimisen arvioinnin vaiheessa. Kuopiossa kokoonnutaan pohtimaan, miten korkeasti koulutetun työssä oppimisen arviointi toteutetaan ja miten asiantuntijaksi opiskelevaa kollegaa voi arvioida?

Päivän workshopeissa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä erilaisista osaamisen näytöistä ja näyttöjen arvioinneista sekä perehdytään työssä ohjaukseen. Kouluttajana päivässä toimii verkko-oppimisen ja oppimisen asiantuntija Hanne Koli.

KOPSU-hanke tukee ja testaa korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppistä koulutusta luodakseen tulevaisuuden aikuiskoulutukseen työelämälähtöisiä koulutuksen sisältöjä ja malleja. Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittama hanke kestää joulukuuhun 2012 saakka. Hankkeessa ovat mukana kaikki Itä-Suomen korkea-asteen oppilaitokset: koordinoijana Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja toteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Tervetuloa KOPSU-hankkeen, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke, seminaariin kuulemaan korkeasti koulutettujen täydennyskoulutuksen ajankohtaisista asioista.

Seminaari järjestetään maanantai 12.09.2011 klo 9.00-16.00 Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa, Terveysala, Sairaalakatu 6-8, 70111 Kuopio. Talo 5, II-kerros, auditorio.

Lisätietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulu

Projektisuunnittelija, lehtori Marja-Anneli Hynynen, marja-anneli.hynynen(at)savonia.fi, 044 785 6460

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Projektipäällikkö Ulla Peräkorpi, 050 347 9776, ulla.perakorpi(at)uef.fi

>> Seminaarin ohjelma (pdf)

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin