Oikeustieteiden työmarkkinaselvitys

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos järjesti työmarkkina- ja tutkintorakenneinfon tiistaina 20.9.2011.

Tilaisuudessa esiteltiin oikeustieteellisiä työmarkkinoita koskeva selvitys. Työmarkkinoilla on lisääntyvää tarvetta tietyille juridiikan osa-alueille erikoistuneista lakiasiantuntijoista, osoittaa laadittu selvitys. Työmarkkinoilla on selvityksen mukaan kysyntää kaikista oikeustieteiden laitoksen seitsemästä pääaineesta valmistuville maistereille.

Juridiikan työmarkkinoita koskeva selvitys tehtiin seuraamalla systemaattisesti mol.fi -palvelun työpaikkailmoituksia 1.1.–30.6.2011 välisenä aikana. Oikeudellista osaamista edellyttäviä työpaikkoja oli avoinna yhteensä 603 kappaletta. Selvityksen mukaan 72 prosenttia juridista osaamisista edellyttävistä avoimista työpaikoista oli sellaisia, että niihin kelpaa esimerkiksi HTM-tutkinto. Nämä olivat työtehtäviä, joissa tarvittiin juridista osaamista, mutta ei edellytetty oikeustieteellisen alan yleisjuristitutkintoa eli OTM-tutkintoa.

Lisätietoja osoitteessa https://www.uef.fi/oikeustieteet/tyomarkkinaselvitys
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin