Nanoteknologiaosaaminen kartoitettiin Kuopiossa

Kuopion seudulla on runsaasti nanoteknologiaosaamista, joka keskittyy erityisesti Itä-Suomen yliopistoon.

Kuopio Innovation Oy toteutti Kuopion seudun nanoteknologiaosaamisen kartoituksen. Seudulta löytyy runsaasti nanoteknologia-alan tutkimusosaamista, asiantuntijapalveluita ja nanoteknologiaan perustuvaa yritystoimintaa.

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään jatkossa nano-osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamisessa, huippututkimuksen ja teknologian esiintuomisessa ja siirrossa yrityksiin, innovaatioiden kaupallistamisessa, uusien spin-off-yritysten tukena sekä laiteinfran kehittämisessä ja sen hyödyntämisessä alueella.

Vahvaa ja monitahoista asiantuntemusta

Nanoteknologiaosaamista löytyy alueella eniten Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tutkimusryhmistä – pääasiassa sovelletun fysiikan, ympäristötieteen ja farmasian laitoksista. Osaajia on myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL), Savonia-ammattikorkeakoulussa ja Työterveyslaitoksessa (TTL). Nanoteknologiaosaamista on saatavilla lisäksi maksullisina asiantuntijapalveluina. Alaan perustuvia spin-off yrityksiä on syntynyt tutkimuksen myötä viime vuosina.

Alueella on vahva historia terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialan osaamisessa, joka tulee esille myös nanoteknologian tutkimuksen painotuksissa. Eniten nano-osaajia toimii aerosolitekniikoilla tuotettujen nanohiukkasten tutkimuksen parissa. Merkittävässä roolissa on myös farmasian alalla tehtävä tutkimus – lääkkeiden kantaja-ainekäyttö yhteistyössä fysiikan sekä biotieteiden laitosten kanssa, atomi- ja molekyylitason mallinnus sekä toksikologia. Valtakunnallisesti toimivien TTL:n ja THL:n työ on kansainvälisellä tasolla merkittävässä asemassa. (Lähde: Oske Osaamiskeskusohjelma )

Kuopion seudun nanoteknologiaosaamisen kartoitus (pdf)

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin