Naapuruuskiistojen tutkimiseen rahoitusta Suomen Akatemialta

Suomen Akatemia on myöntänyt 525 000 euron rahoituksen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkimushankkeelle ”Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa”. Nelivuotinen rahoitus myönnettiin syksyllä käynnistyvästä Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelmasta.

Hankkeessa tutkitaan naapuruuskiistoja, niiden vaikutuksia asumiseen ja hyvinvointiin sekä kiistojen piirteitä ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Hankkeen aluksi selvitetään, miten suomalaiset tulevat toimeen naapureidensa kanssa ja millaisia naapuruuskiistoja Suomessa esiintyy. Toiseksi arvioidaan, mitä vaikutuksia kiistoilla on asumiseen, hyvinvointiin, naapuruussuhteisiin ja tilankäyttöön. Hankkeen lopuksi käsitellään kiistojen oikeudellis-hallinnollisia ulottuvuuksia eli analysoidaan, miten naapuruuskiistoja hallitaan ja ratkotaan.

Ympäristöoikeuden professori Tapio Määtän johtamaan monitieteiseen tutkimusryhmään kuuluu ympäristöoikeuden, oikeussosiologian, ympäristöpolitiikan, maantieteen, sosiologian ja yhdyskuntasuunnittelun tutkijoita Itä-Suomen yliopiston ohella Suomen ympäristökeskuksesta, Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, Aalto-yliopistosta ja Turun yliopistosta. Monitieteisen kansainvälisen tutkijaverkoston rakentaminen aihepiirin ympärille on keskeinen hankkeen tavoite.

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelmasta rahoitetut hankkeet:
www.aka.fi/fi/A/Tutkimusohjelmat/Haettavana-olevat-tutkimusohjelmat/Asumisen-tulevaisuus/Ajankohtaista/

Lisätietoja: professori Tapio Määttä, puh. 050 575 1589

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin