Muuntokoulutus farmaseutiksi – uusi haku käynnistynyt

Pohjois-Savon ELY-keskus on hankkinut Itä-Suomen yliopistolta uuden farmaseutin tutkintoon valmistavan muuntokoulutuksen työvoimakoulutuksena. Koulutus alkaa syksyllä 2011 ja kestää kevääseen 2014. Farmaseutin tutkinto on ammattitutkinto ja koulutus antaa valmiudet työskentelyyn muun muassa apteekissa ja sairaala-apteekissa.

Farmaseuteista on ollut pula ympäri Suomen ja työpaikkoja on runsaasti. Pulaa ovat helpottaneet 2000-luvulla järjestetyt muuntokoulutukset, mutta alueellista pulaa on yhä. Uuden muuntokoulutuksen opiskelijavalinnassa painotetaankin niille alueille töihin hakeutuvia, joilla on eniten pulaa farmaseuteista. Tällä hetkellä farmaseuteista on eniten kysyntää Uudenmaan, Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla.

Meneillään olevassa muuntokoulutuksessa aloitti 45 opiskelijaa vuosina 2007–2009. Heistä on valmistunut 13 ja loput valmistuvat keväällä 2011 ja 2012. Tämä koulutus on ollut ensimmäinen muiden farmasian opiskelijoiden opetuksen mukana yliopistossa toteutettava muuntokoulutus. Opiskelijat ovat työllistyneet välittömästi, suurin osa kotiseuduilleen eli alueille, joilla on ollut pulaa farmaseuteista.

Uuden muuntokoulutuksen järjestävät Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja terveystieteiden tiedekunnan farmasian laitos. Koulutuksen hankkii Pohjois-SavonELY-keskus.Hakuaika koulutukseen päättyy 2.3.2011. Koulutukseen haetaan sähköisestiwww.mol.fi -sivujen kautta tai henkilökohtaisesti lähimmässä työ- ja elinkeinotoimistossa. Hakemus on lisäksi toimitettava myös Itä-Suomen yliopistoon. Ohjeet hakemiseen www.mol.fi -sivuilla.

Opiskelijat koulutukseen valitsee Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate yhdessä Kuopion työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Opiskelupaikkoja on 15.Hakea voivat työttömät tai työttömyysuhan alaiset lääkealan perustutkinnon suorittaneet (lääketyöntekijä, lääketeknikko, farmanomi), laboratorioalan perustutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, luonnontieteellisten tai terveystieteellisten alojen korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet ja soveltuvan tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneet (tulee sisältää riittävästi luonnontieteellisiä aineita).Lisäksi voivat hakea kaupallisen ammattikorkeakoulu- tai kaupallisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on lisäksi vähintään kaksi vuotta lääkealan työkokemusta. Tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Koulutuksessa suoritetaan farmaseutin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto vastaa Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimuksia ja opetus toteutetaan yliopisto-opiskeluna. Koulutus on sama kuin muillekin farmaseuttiopiskelijoille. Opintojen suorittaminen kestää noin 2,5 - 3 vuotta pohjakoulutuksesta riippuen. Opiskelupaikkakunta on Kuopio. Opiskelu on työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja poikkeaa siten normaalista yliopisto-opiskelusta.Opiskelu on päätoimista ja koska työvoimakoulutuksessa on läsnäolovelvollisuus, opiskelijoilta edellytetään sitoutumista opiskeluun ja valmiutta asua Kuopion seudulla opintojen ajan.

Lisätietoja koulutuksesta:

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin