Miten autistisen lapsen luovuus voidaan tunnistaa?

Erityisryhmillä, kuten erityistukea tarvitsevilla lapsilla ja ikääntyneillä, on rajalliset mahdollisuudet tulla kuulluksi ja vaikuttaa heitä koskeviin arjen ratkaisuihin esimerkiksi koulussa ja palveluyksiköissä. He jäävät usein myös teknologioihin nojautuvan tietoyhteiskunnan ulkopuolelle.

Itä-Suomen yliopiston Inklusiiviset ratkaisut -hankkeessa erityisryhmät sidosryhmineen osallistuvat teknologioita, palveluita ja pedagogisia ratkaisuja kehittävään tutkimus- ja kehitystyöhön. Heidät otetaan mukaan hanketoiminnan eri vaiheisiin ja heidän yksilöllisiä vahvuuksiaan ja osaamistaan tuetaan inklusiivisten eli osallistavien ratkaisujen avulla.

Tutkimus- ja kehitystyössä syvennytään esimerkiksi kysymyksiin, miten puhumattoman henkilön on mahdollista kertoa ajatuksensa, miten autistisen lapsen luovuus voidaan tunnistaa, mistä elementeistä syntyy motivoiva oppimisympäristö erityiskouluun, miten mahdollistaa autististen lasten teknologiaharrastus sekä millaiset ratkaisut aktivoivat senioreita ja innostavat heitä teknologian käyttöön arjessa.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita kuulemaan näihin kysymyksiin liittyviä teemoja Inklusiiviset ratkaisut -hankkeen avajaisiin torstaina 22.9.2011 kello 13:00 alkaen Joensuu-saliin Joensuun Tiedepuistossa (Länsikatu 15, I-vaihe, 3. krs).

Puheenvuoroja käyttävät hankkeisiin osallistuvat opettaja Tanja Tuononen, vanhempi Jukka Issakainen ja seniori Aune Pehkonen. Lisäksi avajaisissa puhuvat Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen sekä hankkeen johtajat professori Eija Kärnä ja professori Markku Tukiainen. Avajaisissa esitellään myös esimerkkejä kehitteillä olevista teknologiaratkaisuista.

Inklusiiviset ratkaisut -hanke on saanut Itä-Suomen yliopiston Innovatiiviset tutkimusverkostot -rahoituksen. Hanke kokoaa yhteen erityispedagogiikan ja tietojenkäsittelytieteen yhteistyössä toteuttamia tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä käynnistää kansainvälisen ja monitieteisen tutkimuskeskuksen. Tutkimuskeskus muodostuu kolmesta komponentista eli tutkimustorista (Research Plaza), tutkimushautomosta (Research Incubator) ja tutkimustilasta (Research Space), joiden tavoitteena on edistää erityisryhmien sosiaalista osallisuutta yhteiskunnassa.

Lisätietoja
Professori Eija Kärnä, erityispedagogiikka, eija.karna(at)uef.fi, 050 566 2404
Professori Markku Tukiainen, tietojenkäsittelytiede, markku.tukiainen(at)uef.fi, 050 441 1508
Projektikoordinaattori Marjo Voutilainen, marjo.voutilainen(at)uef.fi, 050 443 5399

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin