Mielen kuormittuminen vaikuttaa hyvinvointiin

Lääketieteen lisensiaatti Pekka Puustinen selvitti väitöstutkimuksessaan psyykkisen kuormittuneisuuden vaikutuksia sydän- ja verisuonitautiriskiin, metabolisen oireyhtymän syntyyn sekä kokonaiskuolleisuuteen.

Tutkimuksen aineistona on Pieksämäellä suoritettu väestötutkimus, johon osallistui lähes tuhat 35–55 -vuotiasta henkilöä.

– Psyykkisen kuormittuneisuuden vaikutusta kuolleisuuteen ei ole aiemmin tutkittu Suomessa, ja sitä, miten kuormittuneisuus vaikuttaa elimistön tulehdusarvoihin tai metabolisen oireyhtymän syntymisen riskiin, niin tämäntapaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty maailmanlaajuisestikaan.

Kuolleisuuden osalta luvut ovat yhtä herätteleviä.

– Todettiin, että potilailla, joilla on psyykkistä kuormittuneisuutta, on 2,4-kertainen kuolleisuusriski 11 vuoden seurannan aikana.

Tutkimus vahvistaa vanhoja käsityksiä miesten ja naisten erilaisista tavoista käsitellä asioita, sillä naisten kuormittuneisuus ei johda yhtä dramaattisiin riskilukuihin kuin miehillä.

– Tässä on kyse siitä, miten naiset ja miehet tulevat psyykkisen kuormittuneisuutensa kanssa toimeen, mitkä heidän käyttäytymismallinsa ovat, Pekka Puustinen toteaa.

Kuuntele haastattelu kantti.netissä

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin