Metsäbioenergian keskus aloittaa epävarmoissa rahoitusoloissa

 

Kaksi tohtori Tarja Cronbergin vuonna 2010 tekemään laajaan selvitystyöhön perustuvaa Metsäbioenergian tutkimus- ja innovaatiokeskus METTI:n hanketta on käynnistynyt siitä huolimatta siitä, että toiminnan organisoituminen ja rahoitusjärjestelyt ovat edelleen kesken.

ESR-rahoitteisessa ”Hajautetut biojalostamot” -hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia metsäbiomassan jalostamiseen kaasutuksen, lämpökäsittelyn ja erilaisten biologisten prosessien avulla entistä paremmiksi polttoaineiksi.Hankkeesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ja mukana on useita muita toimijoita omien, saman alan kehitysprojektiensa kautta.   

TEKESin rahoittama LAAVA-projekti selvittää puupolttoaineiden laadunhallintaa osana hankinnanohjauksen ja varastonhallinnan tietojärjestelmiä.Energiapuun kosteus on mm. yksi laadunhallinnan keskeisistä tekijöistä. Hankkeessa on mukana Itä-Suomen yliopiston lisäksi Metsäntutkimuslaitos, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Ilmatieteen laitos sekä yhdeksän bioenergia- ja ohjelmistoalan yritystä.

- Molemmat hankkeet yhdistävät usean organisaation vahvuuksia laajojen kokonaisuuksien tutkimiseen ja kehittämiseen, sanoo professori Lauri Sikanen Itä-Suomen yliopistosta.

Vaikka toiminta nyt käynnistyykin, on METTI:n organisoitumisessa vielä avoimia kysymyksiä. Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ja Pohjois-Savon liitosta ei ole toistaiseksi saatu rahoitusta keskukseen liittyviin tutkimushankkeisiin, ja siksi METTI:n toiminta ei ole täysin Cronbergin selvityksessä ehdotetun mukaista.

Metsäntutkimuslaitos ja Itä-Suomen yliopisto rakentavat uusia hankkeita valtion vuoden 2011 budjetissa olevan 110 000 euron käynnistysrahan tukemana. Suomen ympäristökeskus SYKE on ilmoittanut tarjoavansa omaa osaamistaan keskuksen toimintaan.

Professori Lauri Sikanen Itä-Suomen yliopistosta luonnehtii METTI:n tilannetta kaksijakoiseksi.

- Käynnistyvät hankkeet ovat hyviä esimerkkejä alun perinkin METTI:lle kaavaillusta toiminnasta, mutta organisaatioiden kyky syvällisempään yhteistyöhön on osoittautunut ennakoitua rajallisemmaksi, Sikanen sanoo. Neuvotteluja uusista yhteistyömuodoista kannattaa jatkaa.

METTI-hankekokonaisuuteen on parin seuraavan vuoden aikana käytettävissä noin 1,2 miljoonan euroa.

- Maailma kuitenkin muuttuu ympärillämme nopeasti ja voi olla, että toimintaa on siirrettävä muutama piiru biotalouden suuntaan, professori Sikanen sanoo.

- Itä-Suomen yliopistossa tänä vuonna käynnistyväksi suunniteltu WoodSci-koulutusohjelma on esimerkki uudesta suunnasta. Kaikki mahdollisuudet hyödyntää puuta monipuolisemmin raaka-aineena on käytävä läpi energiakäytön ohella. Pääasia on, että tutkimus- ja innovaatiotoiminta alalla etenee, toteaa Sikanen.

 

Lisätietoja:

Professori Lauri Sikanen, Itä-Suomen yliopisto

puh: 050 3812443

sähköposti: lauri.sikanen@uef.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin