Mervi Niskanen pk-yritysten rahoituksen professoriksi

Kauppatieteen tohtori, dosentti Mervi Niskanen on valittu rahoituksen, erityisesti pk-yritysten rahoituksen professorin tehtävään Itä-Suomen yliopistoon 1.8.2011 alkaen.

Mervi Niskanen on syntynyt Helsingissä 26.8.1963. Hän on suorittanut kauppatieteen maisterin tutkinnon vuonna 1990 ja kauppatieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1999 Helsingin kauppakorkeakoulussa.  Mervi Niskanen on myös suorittanut MBA tutkinnon Yhdysvalloissa, University of South Carolinassa, vuonna 1991 sekä opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2000 Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hänet nimitettiin Joensuun yliopiston yritysrahoituksen dosentiksi vuonna 2006.

Hän on toiminut muun muassa assistenttina ja tutkijana Helsingin kauppakorkeakoulussa vuosina 1992–1999, yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa vuosina 1999–2005 sekä lehtorina ja professorina Kuopion yliopistossa vuosina 2005–2009.  Vuodesta 2010 alkaen Niskanen on toiminut pk-yritysten taloushallinnon ja rahoituksen professorina Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen laitoksella Kuopion kampuksella.

Niskanen johtaa ”Agenttisuhteet pk-yritysten taloudessa”-tutkimusryhmää ja on kauppatieteen laitoksen varajohtaja. Mervi Niskasen tutkimus kohdistuu pääosin Pk-yritysten rahoituskäyttäytymiseen ja erityisesti näiden toimintaan pankkimarkkinoilla. Viimeaikaisissa tutkimushankkeissa on tarkasteltu esimerkiksi yrityksen omistusrakenteen vaikutuksia näiden rahoituskäyttäytymiseen ja tilintarkastajan valintaan.  Mervi Niskanen on toiminut useiden tieteellisten lehtien vertaisarvioijana sekä useissa tieteellisissä luottamustehtävissä.  Mervi Niskasella on myös useita ammatillisia luottamustehtäviä. Parhaillaan hän toimii esimerkiksi Itä-Suomen teknologiasäätiön asiamiehenä ja Pohjois-Savon osakesäästäjien puheenjohtajana.

Lisätietoja: Professori Mervi Niskanen, p. 040 355 3958

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin