Merkittävää rahoitusta Itä-Suomen yliopiston kehitysyhteistyöhankkeille

Itä-Suomen yliopisto menestyi ulkoministeriön kehityspoliittisen korkeakoulu-IKI-ohjelman ensimmäisessä hankehaussa. 5.7 miljoonan euron kokonaisrahoituksesta neljäsosa eli lähes 1.5 miljoonaa euroa myönnettiin kolmelle Itä-Suomen yliopiston hankkeelle, joissa kehitetään kansanterveystieteen, terveydenhuollon tietotekniikan sekä metsäalan koulutusta afrikkalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Rahoitus on vuosille 2011–2013. Käynnistyvät hankkeet pohjautuvat aiemmalle pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Kansanterveystieteen koulutusta Itä-Afrikkaan

Kansanterveystieteen yksikön koordinoima Improving the Quality of Higher Education in Public Health Sciences -hanke sai rahoitusta 500 000 euroa. Sen tavoite on vakiinnuttaa terveysalan public health -maisterikoulutus Itä-Afrikan yliopistossa Keniassa ja Terveystieteiden katolisessa yliopistossa Tansaniassa. Mukana on myös egyptiläinen Ain Shams -yliopisto. Siellä on jo kansanterveystieteen maisteriohjelma, mutta koulutuksen laatua halutaan kehittää. Suomalaisia kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Suomen Lääkäriliitto sekä Pohjois-Savon kehitysmaaseura.Lisäksi kansainvälinen ADRA-kehitysyhteistyöjärjestö on sitoutunut tukemaan hanketta. Hanketta johtaa kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen.

Tukea terveydenhuollon tietotekniikan koulutukseen

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen INDEHELA-ICI-hankkeelle myönnettiin 500 000 euron rahoitus. Hankkeessa kehitetään terveydenhuollon tietotekniikan koulutusta, tuetaan opetushenkilöstön kouluttautumista ja kehitetään hallinnollisia käytäntöjä kolmessa afrikkalaisessa yliopistossa. Afrikkalainen pääkumppani on Obafemi Awolowo -yliopisto Nigeriassa ja muita kumppaneita Eduardo Mondlane -yliopisto Mosambikissa ja Kapin niemimaan tekninen yliopisto Etelä-Afrikassa. Suomesta hankkeessa on mukana myös Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta johtaa tutkimusjohtaja, dosentti Mikko Korpela.

Kenialaisyliopiston metsäalan opetus ajan tasalle

Metsätieteiden osaston koordinoima Improving of forestry education in Kenya -hanke sai 450 000 euron rahoituksen. Sen tavoite on kehittää pääkumppanin, Moi-yliopiston, metsäalan opetusta vastaamaan entistä paremmin nykyisiin metsänhoidon ja metsien suojelun tavoitteita, tukea siten myös alueen sosio-ekonomista kehitystä sekä verkottaa keskenään suomalaisia ja kenialaisia alan asiantuntijoita ja toimijoita. Hankkeessa kehitetään Moi-yliopiston opettajien ja henkilökunnan metsätieteen ja tietojenkäsittelytieteen osaamista, metsäopetuksen opetussuunnitelmaa sekä parannetaan teknisiä edellytyksiä kampusalueella. Hanketta johtaa MMT, kehittämispäällikkö Sari Pitkänen.

Uusi kanava kehitysyhteistyölle

Korkeakoulu-IKIn hanketoteutukseen sai valtionapua kaikkiaan 15 hanketta, joista 13 on yliopistojen ja kaksi ammattikorkeakoulujen koordinoimaa. Useassa valitussa hankkeessa tehdään yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Ulkoministeriön kehityspoliittinen osasto käynnisti korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelman, korkeakoulu-IKIn, vuonna 2009. Ohjelma tarjoaa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille uuden kanavan tehdä yhteistyötä kehitysmaakumppanien kanssa tavoilla, jotka tukevat näiden toiminnan perusedellytysten vahvistamista. Kapasiteetin vahvistamiseen lukeutuu muun muassa opinto-ohjelmien suunnittelu, opetushenkilökunnan täydennyskoulutus ja pedagogian kehittäminen, tieto- ja kirjastojärjestelmien ja -palvelujen kehittäminen sekä hallintojärjestelmien parantaminen. Hankkeiden tulee perustua kehitysmaalaisten korkeakoulujen määrittelemiin tavoitteisiin ja tarpeisiin, ja palvella näiden täyttämistä hyödyntämällä suomalaisten korkeakoulujen erityisosaamista.

Kaksivaiheisessa valintaprosessissa tarkistettiin ensin hankkeiden kelpoisuusvaatimusten täyttyminen. Ne hankehakemukset, jotka täyttivät kaikki kelpoisuusehdot, siirrettiin laadulliseen arviointiin, johon osallistui laaja asiantuntijajoukko sekä kehitysyhteistyön että kansainvälisen korkeakouluyhteistyön osaajia. Valinnoissa pyrittiin alueelliseen sekä ala- ja toimintakohtaiseen tasapainoon, sekä lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kattavaan mukana oloon.

Lisätietoja:

Professori Jussi Kauhanen, Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen yksikkö, Jussi Kauhanen 040 55 25 104, jussi.kauhanen@uef.fi

Kehittämispäällikkö, MMT Sari Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto, p. 050 363 4540, sari.k.pitkanen@uef.fi

Tutkimusjohtaja, dosentti Mikko Korpela, Itä-Suomen yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos, p. 040 355 2811, mikko.korpela@uef.fi

Ulkoministeriön tiedote

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin