Matti Uusitupa valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaostoon

Valtion liikuntaneuvoston ja sen lakisääteisten jaostojen kokoonpanot toimikaudelle 2011–2015 on julkistettu. Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön lakisääteinen asiantuntijaelin liikuntakysymyksissä. Liikuntaneuvosto käsittelee liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita. Neuvoston ja sen jaostojen tehtävänä on muun muassa seurata liikunnan kehitystä, tehdä esityksiä ja aloitteita liikunnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä sekä arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusta liikunnan alueella. Puheenjohtajana kaudella 2011-2015 toimii kansanedustaja Jan Vapaavuori.

Liikuntalain mukaisesti valtion liikuntaneuvostossa on liikuntapolitiikan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntatieteen jaostot, joiden puheenjohtajat on nimetty liikuntaneuvoston jäsenistä.

Itä-Suomen yliopiston professori Matti Uusitupa on jäsenenä liikuntatieteen jaostossa, joka käsittelee liikuntatieteelliseen tutkimukseen, liikuntalääketieteelliseen toimintaan ja tiedonvälitykseen myönnettävien valtionavustusten jakamista koskevat asiat. Jaosto valmistelee toimikausittain liikuntatutkimuksen strategia-asiakirjan, jossa kuvataan liikuntatieteellisen tutkimuksen avustuspolitiikan periaatteet ja painoalueet.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin