Matti Tolvanen toiseksi viitatuin suomalainen oikeustieteilijä

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on sijalla kaksi tuoreessa eniten viitattujen suomalaisten oikeustieteilijöiden listalla.

Eniten viitataan Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Mika Hemmon julkaisuihin. Tolvasen kanssa sijan kaksi jakaa Helsingin yliopiston nykyinen rehtori Thomas Wilhelmsson.

Tiedot selviävät Lakimies-aikakauskirjan numerossa 5/2011 julkaistusta Kaijus Ervastin tutkimuksesta ”Professorit kaapin päällä – viittaaminen oikeustieteellisissä lehdissä”. Kyse on ensimmäisestä suomalaisen oikeustieteen piirissä tehdystä systemaattisesta tieteenalan viittauskäytäntöjä koskevasta selvityksestä. Oikeustieteessä ei ole kansallisesti tai kansainvälisesti käytössä systemaattisia, kattavia viittausindeksejä tai vaikuttavuuskertoimia.

Ervastin tutkimus perustuu vuonna 2010 kotimaisissa yleisoikeustieteellisissä lehdissä (Lakimies, Oikeus, JFT ja Defensor Legis) julkaistujen artikkeleiden viittausten analyysiin.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin