Matkalla Karjalassa 2011 -seminaari käynnistää Karjalan tutkimuslaitoksen juhlavuoden

Matkalla Karjalassa 2011 -seminaari käynnistää Karjalan tutkimuslaitoksen juhlavuoden

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos juhlii 40-vuotista toimintaansa vuonna 2011. Juhlavuoden tapahtumasarjan käynnistää 26.1. järjestettävä Matkalla Karjalassa 2011 -seminaari, joka on samalla Joensuun kulttuuri-, museo- ja matkailukeskuksen Carelicumin avajaisseminaari. Seminaari järjestetään yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa. Seminaarissa alustavat Karjalan tutkimuslaitoksen johtajan Pekka Suutarin lisäksi professori Ilkka Liikanen, erikoistutkija Ismo Björn, tutkija Olga Davydova sekä Joensuun taidemuseon johtaja Tarja Raninen-Siiskonen.

Seminaarin lisäksi Karjalan tutkimuslaitos viettää juhlavuottaan keväällä Kuopiossa järjestettävän Studia Generalia -luentosarjan sekä syksyllä pidettävän juhlaseminaarin merkeissä. Lisäksi kesällä 2011 julkaistaan brittiläisen Routledge-kustantamon kustantama Suomen ja Venäjän rajaa sekä rajan yli harjoitettavaa vuorovaikutusta käsittelevä teos On the Edge of Neighbourhood. The Finnish-Russian Border. Teoksen kirjoittajat ovat Karjalan tutkimuslaitoksen tutkijoita ja yhteistyökumppaneita.

Karjalan tutkimuslaitos on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yksikkö, jossa tehdään Itä-Suomeen, Karjalaan ja Luoteis-Venäjään liittyvää monitieteistä humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tutkimuslaitos toimii kolmella toisiinsa limittyvällä painoalalla, joita ovat aluekehitys ja maaseutu, etnisyys ja kulttuuri sekä raja ja Venäjä. Karjalan tutkimuslaitoksen osana toimii alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, johon on keskitetty toimeksiantoihin perustuva tutkimus.

Karjalan tutkimuslaitoksen toiminta käynnistyi syyskuussa 1971, jolloin silloiseen Joensuun korkeakouluun perustettiin tutkimuslaitoksen ensimmäiset virat humanistiselle alalle. Vuonna 1972 tutkimuslaitoksen toiminta laajeni luonnontieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Vuonna 2006 ekologian osasto yhdistettiin osaksi Joensuun yliopiston biotieteiden laitoksen toimintaa ja Karjalan tutkimuslaitos keskittyi humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.

Karjalan tutkimuslaitoksella on tehty perustamisajankohdasta lähtien muun muassa paikallishistoriaan, karjalaiseen kulttuuriin, maaseutu- ja aluekehitykseen sekä työelämään suuntautuvaa tutkimusta. Lähi-Venäjää sekä rajoja ja raja-alueita koskeva tutkimustyö on noussut keskeiseksi alaksi 1990-luvulta alkaen.

Tutkimuslaitoksella on valmistunut kaikkiaan 55 väitöskirjaa ja yli 20 laitoksella työskennellyttä tutkijaa on siirtynyt professoreiksi eri yliopistoihin. Tällä hetkellä tutkimuslaitoksella työskentelee 4 professoria, 40 henkilöä tutkimustehtävissä sekä 3 henkilöä hallinto- ja tukitehtävissä. Tutkimuslaitos koordinoi valtakunnallista rajojen ja raja-alueiden tutkimuksen tohtoriohjelmaa.


Matkalla Karjalassa 2011 -seminaarin ohjelma

26.1.2011 Klo 13:00–16:00 Carelicum, auditorio, Koskikatu 5, Joensuu
Alustukset:
Tutkimuslaitoksen johtaja, professori Pekka Suutari: Nykykansanmusiikin asema Petroskoissa
Professori Ilkka Liikanen: Uusi ja vanha naapuruus. Rajayhteistyö EU:n ulkorajoilla
Erikoistutkija Ismo Björn: Pohjois-Karjala rajalla
Taidemuseon johtaja Tarja Raninen-Siiskonen: Karjalainen siirtoväestö
Tutkija Olga Davydova: Paikallisen monikulttuurisuuden monimerkityksisyys

Puheenjohtajat: professori Seppo Knuuttila ja Joensuun kaupungin kulttuurijohtaja Janna Puumalainen


Lisätietoja: tutkimuslaitoksen johtaja, professori Pekka Suutari, puh. 050 491 5171, pekka.suutari(at)uef.fi ja tutkimussihteeri Lea Kervinen, puh. 0(13) 251 2462, lea.kervinen(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin