Lääkevaihto pudotti lääkkeiden hintoja - kenen kustannuksella?

Suomessa vuonna 2003 käyttöönotetulla lääkevaihdolla on onnistuttu hillitsemään alati kasvavia lääkekustannuksia edistämällä alkuperäisvalmisteita edullisempien rinnakkaisvalmisteiden käyttöä ja alentamalla lääkevalmisteiden hintoja.

Kuluttajan kannalta uudistus oli merkittävä ja tervetullut, mutta lääkeyritykset ja lääketukkukaupat suhtautuivat lääkevaihdon käyttöönottoon erittäin kielteisesti. Julkisuudessa ihmisiä peloteltiin muun muassa sillä, että lääkevaihto aiheuttaa lääkkeiden saatavuusongelmia ja apteekit joutuvat myymään ei-oota. Proviisori Johanna Timonen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten lääkevaihto on vaikuttanut lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen toimintaan Suomessa.

– Kokonaisuudessaan lääkevaihtoa voidaan pitää melko onnistuneena, se on tuonut huomattavia säästöjä yhteiskunnalle ja potilaat ovat olleet lääkevaihtoon tyytyväisiä. Lääkeyrityksissä ja lääketukkukaupoissa vaikutuksia on ollut, mutta ne ovat pystyneet sopeutumaan muutokseen, Johanna Timonen arvioi.

Väitöstutkimuksen mukaan rinnakkaisvalmisteita edustavien lääkeyritysten liikevaihto kasvoi lääkevaihdon alkamisen jälkeen, kun taas alkuperäisvalmisteita edustavissa yrityksissä liikevaihto pienentyi. Timonen arvioi, että syynä ovat apteekeissa tehdyt lääkevaihdot, lääkevalmisteiden hintojen halpeneminen sekä hintakilpailu, joka pienensi hintakatteita.

Kuuntele haastattelu kantti.netissä

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin