Lääketietokeskus ja Itä-Suomen yliopisto perustavat Kansallisen Lääkeinformaatiokeskuksen

Lääketietokeskus ja Itä-Suomen yliopisto ovat perustaneet yhdessä Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus KLIK Oy:n, joka aloittaa toimintansa 1.1.2012. Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus jatkaa Kuopion lääkeinformaatiokeskuksen (KLIK) lääkeneuvontapalveluita. Toiminta jatkuu Kuopiossa keskeytyksettä nykyisille asiakkaille. Yliopisto ja Lääketietokeskus kehittävät yhdessä luotettavia lääketietopalveluita vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Strateginen yhteistyö vastaa asiakkaiden lääketietotarpeisiin

Lääkeneuvontapalvelun perustaminen on Lääketietokeskukselle strateginen hanke, joka täydentää olemassa olevia tiedonjakelukanavia. Toimitusjohtaja Minna Näsänen kommentoi, että ”Lääketietokeskuksella on laaja kattavuus sähköisissä kanavissa ja julkaisemme vuosittain mm. suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten korkealle arvostaman Pharmaca Fennica® -teoksen. Puhelimitse tapahtuva asiantuntevien farmaseuttien tarjoama lääkeneuvontapalvelu täydentää loistavasti osaamistamme ja lähdemme innolla kehittämään Itä-Suomen yliopiston tekemää pitkäjänteistä ja uraauurtavaa pohjatyötä.”

Omistajat ovat sitoutuneet kehittämään toimintaa yhdessä suomalaisten lääkitysturvallisuuden edistämiseksi. ”Itä-Suomen yliopistolle on tärkeää, että julkisilla varoilla rakennettu toiminta on jatkossakin luotettavissa käsissä. Lääketietokeskus on paras mahdollinen valinta yhteistyökumppaniksi”, akateeminen rehtori Kalervo Väänänen kertoo. ”Uskon että pystymme yhdessä saavuttamaan synergiaetuja, jotka palvelevat tehokkaasti niin kansalaisten kuin ammattilaisten lääketietotarpeita”, hän jatkaa.

Luotettavaa lääketietoa ammattilaisille ja kansalaisille vuorokauden ympäri

Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus laajentaa palveluitaan vuoden 2012 aikana ympärivuorokautiseksi. Näin terveydenhuollon ammattilaiset, lääkkeiden käyttäjät ja heidän omaisensa saavat vastaukset lääkkeiden käyttöön liittyviin kysymyksiin aina viivytyksettä. Palvelua tarjotaan edelleen numerossa 0600 1 52253.

Kansallisessa Lääkeinformaatiokeskuksessa työskentelee pitkälle koulutettuja farmaseutteja, joilla on vahva asiantuntemus ja kokemus puhelimitse tapahtuvasta lääkeneuvonnasta. Keskuksella on käytössään erittäin kattavat tietolähteet ja laaja asiantuntijaverkosto, joiden perusteella vaikeimpiinkin lääkkeiden käyttöön liittyviin kysymyksiin löytyy ymmärrettävä vastaus.

Lääkitysturvallisuus on koko Suomen yhteinen asia

Potilasturvallisuus ja lääkitysturvallisuus ovat tärkeitä ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on juuri käynnistänyt monivuotisen Potilasturvallisuutta taidolla -hankkeen, jossa Lääketietokeskus on aktiivisena toimijana.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valmistelee parhaillaan Suomelle lääkeinformaatiostrategiaa, jossa voimakkaasti peräänkuulutetaan ympäri vuorokauden toimivaa lääkeinformaatiopalvelua sosiaali- ja terveydenhuollon tueksi. Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus vastaa tähän tarpeeseen ja toimintaympäristön kehitykseen. Euroopan komissio näkee julkisluonteisia tehtäviä luotettavasti ja kustannustehokkaasti toteuttavat public-private -kumppanuusmallit keskeisenä keinona tehostaa lääkeinformaatiopalveluja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Minna Näsänen, puh. 0400 377 010, minna.nasanen@laaketietokeskus.fi
Akateeminen rehtori Kalervo Väänänen, (johdon siht. Senja Hytinkoski puh. 050 569 3985), kalervo.vaananen@uef.fi

Lääketietokeskus lyhyesti

Lääketietokeskus on uudistuva lääketiedon ja osaamisen kehittämisen yhtiö. Tunnetuimpia palveluitamme ja tuotteitamme ovat Pharmaca Fennica®, Kodin Lääkeopas™, Kodin Eläinlääkeopas™, Lääkekortti.fi, Lääkeinfo.fi ja lääkealan ajankohtaisseminaarit. Verkkopalveluissamme vierailee viikoittain yli 60 000 yksittäistä kävijää, tietokirjamme kuuluvat Suomen luetuimpiin ja koulutuksiimme osallistuu vuosittain lähes 2000 alan ammattilaista. Kannamme yhteiskuntavastuuta toimittamalla veloituksetta Kelalle eReseptin lääketietokantaa.

Itä-Suomen yliopisto lyhyesti

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Uudessa yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja siellä työskentelee noin 2 800 henkilöä. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Monitieteinen ja kansainvälinen yliopisto verkostoineen muodostaa merkittävän osaamiskeskittymän, joka tukee alueen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä.

http://www.laaketietokeskus.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin