Kymmenvuotisjuhliaan viettävä kauppatieteiden ala on Itä-Suomen yliopiston suosituimpia

Kauppatieteiden opetuksen ja tutkimuksen aloittamisesta Joensuussa ja Kuopiossa on kulunut kymmenen vuotta. Kauppatieteet ovat nousseet yhdeksi Itä-Suomen yliopiston suosituimmista aloista lääketieteen ja opettajakoulutuksen rinnalle.

Juhlaseminaari 9.11.

Kauppatieteiden kymmentä vuotta juhlistetaan molemmilla kampuksilla keskiviikkona 9.11.2011. Opiskelijoiden ehdotuksesta seminaarin nimi on HUIPULLE.

Joensuun juhla painottuu palvelujohtamisen ja talouden näkökulmiin. Puhujina ovat muun muassa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johtaja Ritva Saarelainen, Sampo Pankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila sekä luovuuskouluttaja ja kirjailija Mato Valtonen.

Kuopiossa teemana on myynti ja johtaminen. Vierailevat puhujat ovat toimitusjohtajat Helene Auramo Zipipopista, Arto Herranen Enfosta ja Jukka Hienonen SRV Yhtiöistä.

Opiskelijoiden ainejärjestöt Optimi ja Preemio ovat osallistuneet juhlavalmisteluihin tiiviisti. Kuopion ainejärjestö Preemio järjestää juhlapäivänä opiskelijoille yritysmessut Technopoliksen aulassa. Opiskelijoille on Kuopiossa tarjolla myös kolme aamutyöpajaa: sosiaalisesta mediasta, myynnistä ja CV:n laatimisesta.

Lyhyt historiikki

Kauppatieteiden laitoksen toiminta alkoi vuonna 2001 Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyönä. Tavoite oli kehittää koko Itä-Suomen kauppatieteellistä opetusta, tutkimusyhteistyötä sekä virtuaaliopetusta. Lisäksi pyrittiin lisäämään liiketaloustieteen osaamista sekä yliopistossa että sen ulkopuolella.

Aluksi Joensuun ja Kuopion yliopistoissa kauppatieteitä opiskelleet saivat tutkintotodistuksensa Lappeenrannasta. Helmikuussa 2008 Joensuun ja Kuopion yliopistot saivat yhteisen tutkinnonanto-oikeuden kauppatieteisiin. Päätös oli tärkeä työvoitto ja sen myötä paikalliset yliopistot vahvistuivat entisestään. Syksyllä 2009 Joensuun ja Kuopion kauppatieteelliset koulutukset yhdistyivät. Itä-Suomen yliopisto aloitti toimintansa 1.1.2010.

Tänä vuonna kauppatieteet oli tiedekuntansa suosituin hakukohde. Hakijamäärä on jatkuvasti kasvanut. Kauppatieteitä opiskelee Itä-Suomen yliopistossa noin 800 perustutkinto-opiskelijaa ja 70 tohtoriopiskelijaa. Henkilökuntaa on 55.

Opetus ja tutkimus

Joensuun kampuksen teema-alueet ovat palvelujohtaminen sekä yritysoikeus ja -talous. Kuopiossa teema-alueet ovat innovaatiojohtaminen sekä taloushallinto ja rahoitus. Lisätietoja teema-alueista on osoitteessa http://www.uef.fi/kauppatieteet/teema-alueet.

Vaikka kauppatieteet on suosittu niin pääaineena, sivuaineena kuin avoimen yliopistonkin oppiaineena, laitoksella on alusta asti haluttu pitää kiinni myös tasokkaasta tieteellisestä tutkimuksesta. Suuri osa tutkimuksesta toteutetaan yhteistyössä paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Palvelujohtamisen teema-alueen tutkimus on markkinoinnin, matkailuliiketoiminnan ja johtamisen tutkimusta. Markkinoinnin tutkimus kohdistuu erityisesti pk-yritysten strategisten orientaatioiden liiketoiminnallisten vaikutusten tutkimiseen. Lisäksi tutkitaan kuluttajakäyttäytymistä, erityisesti kuluttajien asenteita esimerkiksi sähköisiä pankkipalveluja kohtaan. Matkailuliiketoiminnan tutkimuksessa on meneillään tutkimushankkeita asiakasarvon ja tuotekehityksen teemoista. Matkailijan elämysodotuksia tutkitaan hyvinvointi-, maaseutu- ja metsästysmatkailun piirissä, sekä venäläisten matkailijoiden keskuudessa. Johtamisen tutkimusaiheena on luottamusjohtajuus suomalaisen kilpailukyvyn edistäjänä. (Joensuu)

Yritysoikeuden ja -talouden teema-alueen tutkimuksen keskiössä ovat yritykset ja niitä koskeva lainsäädäntö. Tutkimus keskittyy erityisesti kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin, pk-yritysten yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin, tilintarkastukseen sekä sijoittamista koskevaan arvopaperilainsäädäntöön. (Joensuu)

Innovaatiojohtamisen teema-alueella tutkitaan organisaatioiden innovaatiokäytäntöjä. Tutkimus kohdistuu etenkin uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja nykyisen toiminnan uudistamiseen kasvua tavoittelevissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Osaamis- ja palveluintensiiviset organisaatiot ja tutkimuslähtöinen liiketoiminta ovat kiinnostuksen kohteena useissa teema-alueen väitöskirjoissa. (Kuopio)

Taloushallinnon ja rahoituksen tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan taloudellisen päätöksenteon ja yritysten sidosryhmäsuhteiden vaikutuksia yritysten kasvuun, kannattavuuteen, rahoitusehtoihin ja yrityksen selviytymiseen. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti itäsuomalaiset pk-yritykset. Yksittäisissä tutkimushankkeissa tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten yrityksen omistusrakenne ja hallituksen kokoonpano tai päätöksentekijöiden sukupuoli vaikuttavat taloudelliseen päätöksentekoon. (Kuopio)

Lisätietoja:
Kauppatieteiden laitoksen johtaja, professori Matti Turtiainen, puh. 050 527 7015
Opiskelijoiden ainejärjestö Preemio, Kuopio, puheenjohtaja Jere Finning, puh. 040 829 3669
Opiskelijoiden ainejärjestö Optimi, Joensuu, puheenjohtaja Eemeli Jaskio, puh. 050 573 6119

Haastattelupyynnöt:
Joensuussa yliopisto-opettaja Mirjami Ikonen, puh. 050 345 5941
Kuopiossa yliopistonlehtori Helena Kantanen, puh. 040 355 3366
Kuopiossa toimittajat ovat erityisen tervetulleita tapaamaan sosiaalisen median uranuurtajaa, Zipipop Oy:n toimitusjohtajaa Helene Auramoa, ja myös seuraamaan hänen vetämäänsä sosiaalisen median työpajaa, joka on keskiviikkona 9.11.2011 klo 9.15–11.00 Technopoliksen Giga-kabinetissa. Auramon esittely löytyy osoittesta www.huipulle.com.

Juhlaohjelma

www.uef.fi/kauppatieteet
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin