Kuopion Epilepsiasymposiumi: Voidaanko epilepsian kehittyminen estää?

Noin 200 neurologia, lastenneurologia ja epilepsiatutkijaa Suomesta ja ulkomailta osallistuu kuudenteen Kuopion Epilepsiasymposiumiin 24–26. maaliskuuta. Kuopion Musiikkikeskuksella järjestettävään tieteelliseen symposiumiin on kutsuttu 15 merkittävää ulkomaista luennoitsijaa ja aiheet kattavat laajan läpileikkauksen modernin epileptologian eri aloilta.

Epilepsian uusista geenilöydöksistä apua diagnostiikkaan ja lääkehoidon kehittämiseen

Symposiumin avainpuhujiin kuuluu arvostettu epilepsian genetiikan tutkija, professori Jose Serratosa Fundación Jiménez Díaz -yliopistosairaalasta Madridista.

Periytyvien epilepsioiden arvellaan muodostavan jopa 40 prosenttia kaikista epilepsioista. Serratosa on ryhmineen löytänyt useita ennen tuntemattomia epilepsiageenejä ja selvittänyt niiden tuottamien proteiinien tehtäviä aivoissa. Useat näistä geeneistä tuotavat valkuaisia, jotka toimivat ionikanavien yhteydessä ja säätelevät hermosolujen ärtyvyyttä. Serratosan löydökset selittävät myös perimän ja ilmiasun välisiä yhteyksiä periytyvissä epilepsioissa. Löydökset tarkentavat potilaiden diagnostiikkaa ja ohjaavat lääkevalinnassa. Tutkimusten avulla on mahdollisuus löytää myös uudella tavalla toimivia hoitoja. Lisäksi ne hyödyttävät perinnöllisyysneuvontaa.

Rapamysiinillä lupaavia tuloksia epilepsian estossa

St Louisin yliopistossa USA:ssa työskentelevän professori Michael Wongin tutkimukset puolestaan ovat antaneet viitteitä siitä, että epilepsian kehittymistä voitaisiin estää jo käytössä olevalla lääkkeellä, rapamysiinillä.Hän valaisee symposiumissa havaintojen merkitystä epilepsian hoidolle.

Epilepsian kehittyminen eli epileptogeneesi on yksi keskeisimpiä epilepsian tutkimusalueita. Tutkijoita kiinnostaa, voidaanko esimerkiksi pään vammaan tai synnynnäisen kehityshäiriöön liittyvä epilepsia estää lääkehoidolla. Wong on tehnyt uraauurtavaa työtä perinnölliseen tuberoosiskleroosiin liittyvän epilepsian mekanismien selvittämisessä. Hän on osoittanut, että kliinisessä käytössä oleva immunosupressantti, rapamysiini, vähentää sekä aivomuutoksia että niiden aiheuttamaa epileptistä aktiviteettia koe-eläinmalleissa. Ensimmäisiä viitteitä on saatu myös hoitomekanismin toimivuudesta potilaissa. Wongin uusimmat tutkimukset ovat antaneet lupaavia tuloksia myös muista syistä aiheutuvien epilepsioiden estossa.

Luentojen lisäksi symposiumissa esitetään osallistujien lähettämiä tieteellisiä esityksiä suullisina esityksinä ja postereina. Symposiumissa jaetaan Vaajasalon säätiön ja Epilepsiatutkimussäätiön apurahat.

Symposiumin järjestävät Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, Suomen Epilepsiaseura, Suomen Neurologinen yhdistys, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ja Suomen Epilepsialiitto.

Symposiumin ohjelma: www.uef.fi/epi2011

Lisätietoja:

Professori Asla Pitkänenasla.pitkanen@uef.fi puh. 050-517 2091,  

Professori Reetta Kälviäinen, reetta.kalviainen@kuh.fi, puh. 040-583 9249

                                                        

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin