Koulutuksesta kansainvälisesti

Joensuu University Pressin julkaisema International Journal of Contemporary Sociology on ehtinyt 48. vuosikertaan. Kesäkuussa ilmestyneen lehden teemana on kasvatussosiologia tänään.

Lehden päätoimittaja on professori Raj P. Mohan Aubrnin yliopistosta Yhdysvalloista ja toimitussihteeri professori M’hammed Sabour Itä-Suomen yliopistosta.

Monet lehden uusimman numeron artikkeleista pohjautuvat Kansainvälisen sosiologiliiton ISA:n sosiologian maailmankongressissa Göteborgissa heinäkuussa 2010 pidettyihin esitelmiin. Kirjoittajat edustavat kaikkia maanosia: Aasiaa, Afrikkaa, Amerikkaa, Eurooppaa ja Oseaniaa.

Nuorin kirjoittaja tohtori Hirofumi Taki Doshishan yliopistosta Japanista osoittaa, miten maat ovat luokiteltavissa sen mukaan mikä on opiskelijain sosiaalisen taustan vaikutus heidän opintouraansa ja koulumenestykseensä. Yksityiskohtaisemmin hän tarkastelee Itä-Aasian koulutusmallia, jonka edustajia ovat Japanin ohella Etelä-Korea ja Taiwan.Siinä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien osuus on korkeampi kuin pohjoismaisessa ja anglo-saksisessa koulutusmallissa, ja heidän sosiaalisen taustan mukaiset eronsa ovat suuremmat. Tässä suhteessa Itä-Aasian malli muistuttaa Saksan ja monen muun Keski-Euroopan maan rinnakkaiskoulumallia.

Seitsemän ISA:n kasvatussosiologian tutkimuskomitean johtoryhmän jäsenen kirjoittama artikkeli käsittelee kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen tilaa. Kirjoittajat katsovat, että globalisaatio ja kysymykset etuoikeutetuista ja huono-osaisista kansakunnista ja ryhmistä säilyttävät jatkossakin korostuneen tärkeytensä.

Lisätietoja:

Professori (emeritus) Ari Antikainen, puh.050 323 0451

Professori M´hammed Sabour, puh. 013 2512332

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin