Kehitysyhtiö Biocelex laajentaa omistuspohjaansa yliopistoille

Tavoitteena on kerätä oma life science -keksintöjen rahasto suomalaisten yliopistojen innovaatioiden kaupallistamiseen.

Suomen life science -alan keksintöjä arvioiva ja edistävä turkulainen Biocelex Oy laajentaa omistuspohjaansa yliopistoille. Ensi vaiheessa suomalaisista yliopistoista ovat mukana Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Itä-Suomen yliopisto. Näin yhtiön arvioitavaksi tulevien innovaatioiden määrä tulee kasvamaan merkittävästi. Biocelexin pääomistajia ovat Turku Science Park Oy ja Karolinska Institutet Holding AB.

– Suomalaisissa korkeakouluissa tehtävän korkealaatuisen tutkimuksen kautta syntyy runsaasti innovaatioita. Uskomme, että yhdistämällä suomalaisten yliopistojen osaaminen Karoliinisen instituutin pitkään kokemukseen ja Karolinska Development AB:n huippuinnovaatioiden arviointimalliin pystymme entistä paremmin kaupallistamaan nämä keksinnöt, kertoo Biocelex Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rikumatti Levomäki.

Omistusjärjestelyjen tavoitteena on luoda yhtiö, joka pystyy keräämään oman life science -alan rahaston innovaatioiden kaupallistamisen rahoittamiseksi. Biocelex Oy, joka on arvioinut yli sata innovaatiota vuodesta 2007 alkaen, tulee hallinnoimaan kerättävää rahastoa.

Tavoitteena on siirtää Biocelexin omistus suomalaisille yliopistoille ja Karolinska Institutet Holding AB:lle. Ensi vaiheessa suomalaisista yliopistoista ovat mukana Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Itä-Suomen yliopisto. Muille life science -yliopistoille on jo tarjottu mahdollisuutta tulla mukaan yhteistyöhön myöhemmin. Uuteen omistuspohjaan perustuva yhteistyö käynnistyy vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla.

– Karoliininen instituutti oli aloitteentekijänä siinä, että maailman huippututkimusta esiin nostava ja kaupallistava innovaatiojärjestelmä saatiin luotua Karolinska Development AB:n kanssa. Olemme vakuuttuneita, että Biocelexin omistusjärjestely parantaa huippuluokan innovaatioiden näkymiä niin yliopistojen kuin kansallisten rajojenkin yli, kertoo Rune Fransson, joka toimii Karoliinisen instituutin innovaatiojohtajana ja Karolinska Institutet Holding AB:n hallituksen puheenjohtajana.

Karoliinisen instituutin ja Helsingin yliopiston yhteinen tavoite on auttaa seuraavan sukupolven lääkkeiden kehitystä selvittämällä mahdollisuuksia innovaatiovirran lisäämiseksi.


Lisätietoja:

Karoliinisen instituutin innovaatiojohtaja, Karolinska Institutet Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja Rune Fransson, puh. +46 (0)70 553 0230

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori, prof. Kalervo Väänänen,
puh. 040 7011 303

Turun yliopiston vararehtori, prof. Harri Lönnberg, puh. 040 8677 633

Åbo Akademin vararehtori, prof. Malin Brännback, puh. 050 5027 020

Biocelex Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rikumatti Levomäki,
puh. 050 5547 565


Turku Science Park on varsinaissuomalaisen innovaatioympäristön ydin, joka kokoaa yhteen yritysten, kahden yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä tutkimuslaitosten vahvuudet.  Turku Science Park Oy edistää korkeakoululähtöisen osaamisen hyödyntämistä ja yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää uutta liiketoimintaa bioteknologiassa (BioTurku® - Life Science ja materiaaliteknologia) sekä tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT Turku). www.turkusciencepark.com Biocelex Oy on vuonna 2007 perustettu life science -alan innovaatioiden etsintään ja arviointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Turussa, ja sen palveluksessa työskentelee 3 henkilöä. Yhtiö hyödyntää kansainvälistä tunnustusta saanutta Karolinska Institutetin kehityshankkeiden arviointi- ja kehitysjärjestelmää suomalaisten innovaatioiden kaupallistamiseen. www.biocelex.com Karolinska Institutet Holding AB hallinnoi Ruotsin lääketieteellisen yliopiston Karoliinisen instituutin kaupallisia toimintoja, joihin kuuluu yliopistollinen teknologiansiirtotoimisto Karolinska Institutet Innovation AB (KIAB). www.holding.ki.se Karolinska Development AB tuottaa arvoa investoreille, potilaille ja tutkijoille kehittämällä maailmanluokan tutkimuksesta tuotteita, jotka voidaan myydä tai lisensoida hyvällä tuotolla. Liiketoimintamalli: yritys VALIKOI kaupallisesti vetovoimaisimmat lääketieteelliset innovaatiot; KEHITTÄÄ innovaatioita vaiheeseen, jossa saavutetaan sijoitukselle korkein tuotto ja KAUPALLISTAA innovaatiot yritysten myynnin tai tuotteiden lisensoinnin kautta. Karolinska Institutet Innovations AB:n kanssa solmittu jakamaton deal flow –sopimus sekä muut johtavien pohjoismaisten yliopistojen kanssa tehdyt yhteistyösopimukset aikaansaavat jatkuvan innovaatioiden virran. Salkku koostuu 34 projektista, joista 12 on kliinisessä vaiheessa. www.karolinskadevelopment.com

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin