Kasvistanoliesteri alentaa kolesterolia tehokkaasti myös statiinilääkitystä käyttävillä tyypin 1 diabeetikoilla

Benecol® -tuotteiden kolesterolia alentava ainesosa, kasvistanoliesteri,alentaa kolesterolia tehokkaasti edelleen myös niillä tyypin 1 diabeetikoilla,jotka jo käyttävät kolesterolia alentavaa statiinilääkitystä.Kasvistanoliesterin sisällyttäminen osaksi päivittäistä ruokavaliota alensi LDL-kolesterolia 15 %. Uudet tutkimustulokset julkaistiin äskettäinAtherosclerosis-tiedelehdessä.

Itä-Suomen yliopistossa toteutettuun tutkimukseen osallistui 24 kolesteroliaalentavaa statiinilääkitystä käyttävää tyypin 1 diabeetikkoa, joiden LDL- kolesteroli oli lähtötilanteessa keskimäärin noin 2,0 mmol/l. Koehenkilöt käyttivät neljän viikon ajan joko kasvistanoliesteriä sisältävääkasviöljypohjaista levitettä koeryhmässä tai vastaavaa vertailulevitettä ilmankasvistanoliesteriä vertailuryhmässä. Koeryhmän päivittäinenkasvistanoliannos oli kolme grammaa. Muu ruokavalio ja elintavat pyrittiin pitämään ennallaan, ja koehenkilöt jatkoivat vakiintunuttastatiinilääkitystään normaalisti.

Kasvistanolin kolesterolia alentava vaikutus oli tehokas myösstatiinilääkitystä käyttävillä tyypin 1 diabeetikoilla: koeryhmän kokonaiskolesteroli aleni edelleen 8 % ja "paha" LDL-kolesteroli 15 %vertailuryhmään verrattuna. "Hyvän" HDL-kolesterolin ja triglyseridienpitoisuudet pysyivät ennallaan.

Sepelvaltimotauti on merkittävä kuolinsyy myös tyypin 1 diabeetikoilla, ja kolesterolin alentaminen on tärkeää myös tässä potilasryhmässä. – Tyypin 1 diabeetikoilla kolesterolin imeytyminen ruoansulatuskanavasta elimistöönon tavallista tehokkaampaa, joten kolesterolin imeytymisen esto on heillä tehokas keino pienentää veren kolesterolipitoisuutta, toteaa tutkimuksesta Itä-Suomen yliopistossa vastannut ja nykyisin tutkimustaan Helsingin yliopistossa jatkava professori Helena Gylling.

– Aikaisemman tutkimustiedon perusteella tiedettiin, että kasvistanoliesteri alentaa kolesterolia tehokkaasti myös tyypin 1 diabeetikoilla. Tämä uusi tutkimus osoittaa nyt ensimmäisen kerran, että kasvistanoliesteri on tehokas keino alentaa kolesterolia myös niillä tyypin 1 diabeetikoilla, jotka jo käyttävät statiinilääkitystä.

Kasvistanoliesteri on Raision maailmanlaajuisesti patentoima ainesosa ja Benecol Raision maailmanlaajuisesti omistama tavaramerkki. Raision laaja partneriverkosto myy ja markkinoi Benecol-tuotteita 30 maassa viidessä maanosassa. Kasvistanoliesterin kolesterolia alentava vaikutus on osoitettu yli 60 kliinisessä tutkimuksessa erilaisissa koehenkilöryhmissä ja elintarvikesovellutuksissa. Vain Benecol-tuotteet sisältävät kasvistanoliesteriä. (Lähde: Raisio Oyj)

Lähteet:

1) Hallikainen ym. Plant stanol esters lower LDL cholesterol level in statin- treated subjects with type 1 diabetes by interfering the absorption andsynthesis of cholesterol. Atherosclerosis (2011),doi:10.1016/j.atherosclerosis.2011.03.041.

2) Hallikainen ym. Effects of plant stanol esters on serum cholesterolconcentrations, relative markers of cholesterol metabolism and endothelialfunction in type 1 diabetes. Atherosclerosis 2008; 199: 432-439.

Lisätietoja:

Helena Gylling, LKT, Professori, Helsingin yliopisto, p. 050 3302402

Ingmar Wester, Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Benecol-yksikkö, p. 050 601 32

Susanna Rosin, Tiedeviestinnän päällikkö, Benecol-yksikkö, p. 0400 878637

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin