Kasvatuksen nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohditaan joukolla Joensuussa

Mitä lasten ja nuorten tulisi oppia tänään, että he selviäisivät tulevaisuuden haasteista? Millainen tulevaisuus heitä odottaa? Millaisia aikuisia he tarvitsevat elämänsä paikan ja merkityksen etsinnän tueksi?

Kasvatustieteen päivät kokoaa 24.–25.11.2011 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle 450 kasvatuksen ja sen tutkimuksen ammattilaista alan ajankohtaisten kysymysten äärelle. Päivien pääteema on ”Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen”. Pääluennoijina ovat professori Markku Wilenius Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja professori Steve Higgins Durhamin yliopistosta Englannista.

Päivien aikana kuullaan yli 330 esitelmää useissa kymmenissä eri teemaryhmissä. Esitysmäärältään eniten kiinnostusta herättäneet teemat ovat opettajankoulutus ja perusopetuksen kehittäminen, taito- ja taideaineet, korkeakouluopiskelu sekä erityispedagogiikka. Puheenvuorojen pitäjinä on alan tunnustettuja asiantuntijoita ja tiedeyhteisön nuoria tutkijoita. Se virittää otollisen pohjan monitieteiselle keskustelulle opetuksen, opiskelun ja oppimisen käytännöistä ja tutkimuksesta.

Päivät käynnistyvät jo keskiviikkona 23.11.2011, jolloin iltapäivällä on tiedejulkaisemisen nykytilannetta ja tulevaisuutta koskeva seminaari sekä kansainvälisiä vertailututkimuksia ja kansallista koulun kehittämistä koskeva symposium.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osasto ja Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Tarkemmat ohjelmatiedot löytyvät osoitteesta http://www.uef.fi/fera2011/esittely

Lisätietoja: professori Päivi Atjonen, 040 741 5967 (akateeminen ohjelma), konferenssisihteeri Laura Rodriguez, GSM 050 421 1644 (käytännön järjestelyt)

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin