Karjalan tutkimuslaitokselle Euroopan unionilta 2,6 miljoonaa euroa raja-alueiden tutkimukseen

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos on saanut mittavan rahoituksen tutkimusprojektiin, jossa tarkastellaan, miten Euroopan unionin ulkorajan yli harjoitettava vuorovaikutus vaikuttaa raja-alueiden kehitykseen. Euroopan unioni rahoittaa EUBORDERREGIONS -projektia runsaalla 2,6 miljoonalla eurolla tutkimuksen 7. puiteohjelmasta.

Nelivuotisen (2011–2015) EUBORDERREGIONS -projektin pääpartneri on Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja sen koordinaattorina toimii professori James Scott.

Tutkimusprojekti kytkeytyy keskusteluun, jota Euroopan unionissa käydään taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta koheesiosta eli yhteenkuuluvuudesta. Tutkimuksen lähtökohtana on arvio siitä, että eurooppalaisella politiikalla on merkittävä vaikutus raja-alueiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen edellytysten kehittymiseen sekä muuntumiseen käytännön toimiksi unionin ulkorajojen alueilla.

EUBORDERREGIONS -projektiin osallistuu Karjalan tutkimuslaitoksen lisäksi tutkimusyksiköitä yhdeksästä EU-maasta sekä Turkista, Venäjältä ja Norjasta. Karjalan tutkimuslaitoksen tutkimusryhmään kuuluvat koordinaattori James Scottin lisäksi tutkija Sarolta Nemeth, professori Heikki Eskelinen ja professori Ilkka Liikanen.

Tutkimusprojektin kotisivut löytyvät osoitteesta www.euborderregions.eu.

Lisätiedot
Professori James Scott, GSM +358 50 366 0653; james.scott(at)uef.fi
Professori Heikki Eskelinen, GSM +358 50 595 8180; heikki.eskelinen(at)uef.fi
Professori Ilkka Liikanen, GSM +358 50 439 4477; ilkka.liikanen(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin