KIPA kouluttaa uusin tavoin kirjastohallinnon koukeroihin

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutuksen KIPA -hanke tarjoaa kirjastoalan kelpoisuusvaatimuksia vastaavan koulutuksen Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopintoina.

Aineopinnot vastaavat pääosin Tampereen yliopiston INFIM-oppiaineen opetussuunnitelmaa. Lisäksi erityisesti aikuisopiskelijalle sopivia kokonaisuuksia on otettu mukaan.

Kevään 2012 opintojaksolla ”Pedagoginen kenttäprojekti” perehdytään kirjasto- ja informaatioalan pedagogiikkaan ja koulutustaitoihin. Tänä vuonna 17.11. alkava ”Kirjastojen hallinto ja esimiestyö” on myös työelämähaasteisiin vastaava koulutusjakso. Jaksolla luennoi itäsuomalaisia kirjastonjohtajia. He kertovat kirjastonjohtajan työn arjesta: esimerkiksi siitä, mitä kaikkea työhön sisältyy pienessä kunnassa. Luentosarjan aloittaa Mikkelin kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen.

Kirjastonjohtajat käyttävät tiedon välityksen kanavana Adobe Connect -etäneuvotteluyhteyttä. Se ei ole ainoa tapa, jolla koulutuksessa pyritään löytämään keinoja etä-, eriaikaiseen sekä itsenäiseen ja silti myös sosiaaliseen opiskeluun. Opiskelijatovereiden antama vertaistuki on mahdollista muun muassa ECHO360-luentotallennusjärjestelmän avulla. Tässä järjestelemässä voi tehdä kysymyksiä luennoijalle ja seurata muiden opiskelijoiden kysymyksiä ja vastauksia, vaikka kukaan ei ole paikalla yhtä aikaa, sekä jättää muille opiskelijoille kirjamerkkejä mielenkiintoisten ja tärkeiden kohtien osoittamiseksi.

KIPA-hanke jatkaa koulutuksen uudistamista ja osaamisen vahvistamista vielä ensi vuonnakin. Euroopan sosiaalirahaston ja Itä-Suomen ELY-keskusten rahoittama hanke kestää tammikuuhun 2013 saakka. Sitä toteuttavat yhdessä Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut Aducate ja Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiaine. Luentotallennus toteutetaan yhteistyössä MOVIE-hankkeen kanssa. MOVIE on Euroopan aluekehitysrahaston ja Etelä-Savon maakuntaliiton osarahoittama hanke, jonka muina rahoittajina ovat Savonlinnan kaupunki, Ilona IT Oy ja Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Tervetuloa seuraamaan KIPA-hankkeen etäopiskelua kirjastoalan pätevöittämiskoulutuksessa 17. marraskuuta klo 17.00–19.00 osoitteessa

http://connect.joensuu.fi/KIPA

Lisäksi on mahdollisuus tutustua etäopiskeluympäristöön ja keskustella uusista opiskelumenetelmistä samassa osoitteessa 17.11.2011, klo 16.30–17.00.

Lisätietoja:

Koulutuksen sisältö

Suunnittelija Anne Karhapää, 050 436 7699, anne.karhapaa@uef.fi

Etäopiskelun kehittäminen

Projektipäällikkö Ulla Peräkorpi, 050 347 9776, ulla.perakorpi@uef.fi

Kirjastojen hallinto ja esimiestyö -opintojakson ohjelma osoitteessa www.aducate.fi/kipa.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin