Joensuun normaalikoulu sijoittui hyvin Pisa 2009 –tutkimuksessa

Koulutuksen tutkimuslaitos on toimittanut Joensuun normaalikoulua koskevat PISA 2009 -tutkimuksen tulokset lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen osalta.

-Pääalueena oli tällä kertaa lukutaito, mutta myös kahden muun alueen tulos antaa varsin luotettavan kuvan koulumme oppilaiden tasosta kansalliseen ja kansainväliseen tasoon suhteutettuna, sanoo normaalikoulun rehtori Petri Salo.

Normaalikoulun oppilaat saivat lukutaidon arvioinnissa 564 pistettä ja sijoittuu koulujen parhaaseen viidennekseen arvosanalla erinomainen. Suomen keskiarvo oli 536 pistettä ja OECD-maiden 493.

Matematiikassa joensuulaisten pisteet olivat 576, koko maan 541 ja OECD:n 496.

Myös luonnontieteissä normaalikoulu sai eriomaisen arvosanan pistemäärällä 558, Suomen keskiarvon ollessaa 554 ja OECD:n 501.

-Koulumme on siis kaikilla osa-alueilla reilusti parhaan viidenneksen alueella. Tästä onnittelut opettajille ja tietenkin vertailuvuoden oppilaille, jotka ovat nykyisiä lukion kakkosia, sanoo Salo.

Salo on muistuttaa normaalikoulun erityisluonteesta.

-Normaalikoulu on myös harjoittelukoulu Itä-Suomen yliopiston opettaja-opiskelijoille. Tuloksemme Pisa-vertailussa kertoo tätä taustaa vasten myös onnistuneesta opiskelijaohjauksesta, Salo muistuttaa.

Pisa 2009 tutkimus julkistettiin vuoden 2010 lopulla. Suomi selvisi kokonaisvertailussa jälleen erinomaisesti.

Kansallista kouluvertailua Suomen Pisa-ryhmä ei julkista. Kukin mukana ollut koulu saa tiedokseen omat pisteensä ja mahdollisuuden näin vertailla sijoittumistaan kansallisiin ja OECD:n keskiarvoihin.

PISA on OECD:n arviointiohjelma, joka tuottaa tietoa 15-vuotiaiden nuorten osaamisesta lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä.

Lisätietoja:

Joensuun normaalikoulun rehtori Petri Salo, p. 0505647811

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin