James Scott Itä-Suomen yliopiston aluetutkimuksen professoriksi

 

Filosofian tohtori (PhD) James Scott (s.1956) on valittu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteellisen aluetutkimuksen professorin tehtävään 2011-2015. Tehtävä on sijoitettu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan Karjalan tutkimuslaitokselle. Scottin tehtävät painottuvat tutkimusprojektien suunnitteluun ja ohjaamiseen sekä tutkijoiden ohjaamiseen erityisesti rajoja ja eurooppalaista aluekehitystä koskeviin vertaileviin tutkimushankkeisiin.

James Scott on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon 1979 (Unversity of California at Berkley), filosofian maisterin ja tohtorin tutkinnot Berliinissä (-86 ja -90 Free University Berlin).

Hän on työskennellyt aiemmin tutkijana IRS-tutkimuslaitoksessa Eknerissä Saksassa ja toimii Free University of Berlin –yliopiston maantieteen dosenttina. Scott nimitettiin määräaikaiseksi professoriksi Joensuun yliopistoon 2008.

James Scottin keskeiset tutkimusalat ovat kaupunki- ja aluekehitys sekä raja-aluekysymykset. Hän on ollut näkyvä toimija raja-aluetutkimuksen eurooppalaisten ja globaalin yhteistyöverkoston rakentamisessa. Hän on ollut keskeisissä tehtävissä erilaisissa EU:n puiteohjelman tutkimusprojekteissa ja koordinoi Euroopan tiedesäätiön ja Suomen Akatemian yhteishanketta.

Lisätietoja:

James Scott (james.scott(at)uef.fi

 

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin