Itä-Suomen yliopistoon perustetaan Venäjä- ja rajatutkimuskeskus

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella on kehitetty määrätietoisesti monialaista tutkimusta ja koulutusta, joka kohdistuu Venäjään, Euroopan unionin ja sen ulkorajojen raja-alueisiin sekä rajat ylittävään vuorovaikutukseen. Karjalan tutkimuslaitoksella alkaa kolmevuotinen VERA – Itä-Suomen yliopiston Venäjä- ja rajatutkimuskeskuksen toimintamallin rakentaminen -hanke, jonka tavoitteena on nostaa Itä-Suomen yliopisto Venäjän ja Euroopan rajojen sekä raja-alueiden tutkimuksen johtavaksi kansainväliseksi osaajaksi. Hankkeessa kehitetään Venäjään, rajoihin ja raja-alueisiin kohdistuvaa tutkimusta sekä koulutusta osana yliopiston uusia kehitettäviä painoaloja. Hanke kokoaa yhteen yliopiston eri yksiköiden asiantuntemusta.

VERA-hankkeessa terävöitetään tutkimuksen ja koulutuksen profiilia, haetaan uusia joustavia toimintamuotoja sekä edistetään kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä ja verkostoitumista. Tutkimuksen kehitettävät vahvat osaamisalat ovat: 1) Luoteis-Venäjän historialliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen kohdistuva tutkimus 2) eurooppalaisiin rajoihin, Euroopan unioniin ja sen naapureihin vaikuttavaan eurooppalaiseen naapuruuspolitiikkaan kohdistuva tutkimus, 3) Koillis-Euroopan, itäisen Keski-Euroopan ja Venäjän raja-alueiden yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin kohdistuva tutkimus sekä 4) rajoja ylittävään vuorovaikutukseen, liikkuvuuteen ja liiketoimintaan kohdistuva tutkimus. Itä-Suomen yliopistossa on osaamisaloilla jo olemassa olevaa monialaista tutkimusta. Vera-hanke tukee näiden vahvojen tutkimustraditioiden jatkuvuutta ja uusiutumista sekä kansainvälistä tutkijaverkostoitumista.

Koulutuksessa tavoitteena on kehittää erityisesti rajojen ja raja-alueiden sekä Venäjä-tutkimuksen asiantuntijuuteen johtavia yliopiston koulutusväyliä ja vahvistaa Venäjä-yhteistyövalmiuksien koulutusta. Tähän pyritään muun muassa vahvistamalla yhteistyötä yliopiston eri opinto-ohjelmien kesken sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä. Lisäksi pyritään edistämään nuorten asiantuntijoiden kansainvälistymistä.

Tavoitteena on myös edistää ja vahvistaa yliopiston sekä alueen muiden Venäjä-toimijoiden välistä tiedonsiirtoa. Venäjään, rajoihin ja raja-alueisiin kohdistuvan asiantuntijuuden kehittäminen tukee osaltaan Pohjois-Karjalan alueellisten kehittämisohjelmien linjauksia. Venäjä on Itä-Suomelle ja Pohjois-Karjalalle maantieteellisesti luonnollinen kansainvälistymisen suunta. Toisaalta monet tekijät jarruttavat maantieteelliseen lähtökohtaan latautuneiden odotusten toteutumista, vaikka rajan ylittävä kanssakäyminen ja yhteistyö on lisääntynyt. Venäjä-yhteistyön edellytysten kehittäminen ei kuitenkaan ole menettänyt vuosien varrella ajankohtaisuuttaan.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt VERA-hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 870 000 euroa. Hanke päättyy 31.3.2014.

Lisätietoja: keskuksen johtaja, professori Ilkka Liikanen 013 251 2461, tutkimuspäällikkö Joni Virkkunen 013 251 4662, koulutuspäällikkö Minna Piipponen 013 251 2452
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin