Itä-Suomen yliopistoon Suomen ensimmäinen hoitotyön johtamiseen keskittyvä professuuri

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos perustaa uuden professuurin, jonka tutkimuskohteena on hoitotyön johtaminen. Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry (Taja) on kerännyt 110 000 euroa lahjoitusvaroja professuurin rahoittamiseksi.

Suomessa on ollut mahdollista opiskella hoitotiedettä ja hoitotyön johtamista yliopistoissa jo yli 30 vuotta. Hoitotyön johtamisen tutkimus alalla on kuitenkin ollut vähäistä. Tajan mukaan uudella professuurilla hoitotyön johtamisen tutkimusta voidaan systematisoida ja näin edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta.

Professuurin rahoitusta ovat tukeneet Abloy Oy, Ari Heiskanen, Kirjapaino Uusimaa, OP-Pohjola, Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, Sairaanhoitajien koulutussäätiö, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Suomen sydänliitto ry, Tehy ry ja Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry.

Hoitotyön henkilökunta toteuttaa suurimman osan terveydenhuollon palveluista. Tajan mukaan hoitotyötä tulee johtaa hoitotyön sisällön tuntevat johtajat. Näin varmistetaan toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja laatu. On myös tarve kehittää uusia toimintatapoja väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Näihin haastaviin kokonaisuuksiin hoitotyön johtamisen tutkimus tuo uutta tietoa.

Professori Katri Vehviläinen-Julkusen mukaan uusi professuuri vahvistaa ja uudistaa Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen ja terveystieteiden tiedekunnan tutkimusta ja koulutusta monin tavoin. Se sopii erinomaisesti laitoksen pitkäjänteiseen terveyspalvelujärjestelmätutkimusta ja terveyden edistämistä korostavaan tutkimusohjelmaan. Professuurin täyttömenettely käynnistyy keväällä 2011 ja tavoitteena on tehtävän täyttö vuoden 2012 alusta.

Lisätietoja:

Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, p. 0503381957

Ann-Marie Turtiainen, puheenjohtaja, FT, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry (Taja), p. 0505441563

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin