Itä-Suomen yliopiston yt-neuvottelut päätökseen

Itä-Suomen yliopistossa käydyt  tiedekuntien hallinto- ja tukipalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Alustavasti esitetty arvio henkilöiden määrästä, johon mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomauttamiset kohdistuvat, on neuvottelujen kuluessa laskenut yli kymmenellä, ja on enää 46,5– 48,5 henkilötyövuotta.

Syyt neuvottelujen aloittamiselle olivat tuotannollisia sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvia.
Päällekkäisiä toimintoja ja tehottomuutta on syntynyt Joensuun ja Kuopion yliopiston yhdistyessä Itä-Suomen yliopistoksi vuonna 2010. Kahden itsenäisen yliopiston 13:sta tiedekunnasta muodostettiin neljä yhteistä tiedekuntaa.

Järjestelyjen tarkoituksena on siirtää voimavaroja mahdollisuuksien mukaan opetukseen ja tutkimukseen. Lisäksi tarkoituksena on varautua tulevaisuudessa kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan osalta mahdolliset toimintojen uudelleenorganisoinnit ovat vaikutukseltaan enintään 20 henkilötyövuotta. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan osalta arvio on 4 henkilötyövuotta ja terveystieteiden tiedekunnan osalta 11,5–13,5 henkilötyövuotta.

Itä-Suomen yliopisto harkitsee myös kampustensa puutarhojen lakkauttamista. Mahdollisten henkilöstövähennysten määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 11 henkilötyövuotta. Puutarhat sijaitsevat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Lisäksi toimintojen uudelleen organisoinnin seurauksena määräaikaisuuksia saattaa päättyä. Mahdollisia henkilöstövaikutuksia harkitessaan työnantaja pyrkii huomioimaan mahdolliset eläkkeellesiirtymiset.

Yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja käytiin kuuden viikon aikana seitsemässä kokouksessa. Neuvottelut päättyivät maanantaina 19.12.

Yliopiston hallitus käsittelee mahdollisia toimintojen uudelleenjärjestelyjä  ja  lakkauttamisia kokouksessaan 27.1.2012. Mahdolliset päätökset työvoiman käytön vähentämisestä toteutetaan pääsääntöisesti alkuvuodesta 2012, kuitenkin viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä.

Itä-Suomen yliopisto työllistää noin 2 800 henkeä. Opiskelijoita, aikuisopiskelijat ja täydennyskoulutus mukaan lukien, on noin 30 000. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, 040 355 2299
Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2011

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin